V Nových Zámkoch pribudla unikátna optická linka na triedenie odpadu

Optická triedička Nové Zámky
Optická triedička Nové Zámky | Zdroj: CEBZ

Nová linka na triedenie komunálneho odpadu odštartuje svoju skúšobnú prevádzku v júli tohto roka. Nové spracovateľské centrum bude slúžiť potrebám mesta, ale aj širšieho regiónu. Moderná technológia pomôže výrazne znížiť skládkovanie komunálneho odpadu, zvýši mieru recyklácie a otvorí možnosti pre budúcu výrobu biokompostu a biometánu.

ciara

Mohlo by vás zaujímať:

ciara

Optická triedička Nové Zámky
Optická triedička Nové Zámky | Zdroj: CEBZ

Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov (CEBZ) predstavujú komplexný spôsob spracovania odpadov, ktorým sa získavajú recyklovateľné materiály, tuhé alternatívne palivo, ale aj biokompost a biometán. Optická triediaca linka v Nových Zámkoch je najmodernejším a najkomplexnejším riešením na spracovanie komunálneho odpadu na Slovensku.

Technologickým srdcom nového centra je sito s hmotnosťou 40 ton a dĺžkou 16 metrov, ktoré dopĺňa sedem optických triedičov, magnetický separátor, separátor neželezných kovov, dvojitý balistický separátor či manuálna kabína na dotrieďovanie plastov. Za hodinu dokáže linka vytriediť vyše 30 ton zmesového komunálneho odpadu.

Optická triedička Nové Zámky
Optická triedička Nové Zámky | Zdroj: CEBZ

V prvej fáze sa z komunálneho zmesového odpadu odoberajú organické zložky, ťažké a nadrozmerné predmety. V ďalšej časti linky je možné triediť rôznorodé typy odpadov automaticky, ale aj manuálne, a to s presnosťou podľa požiadaviek odberateľov. V automatickom režime dosahuje linka až 90 % presnosť a ak odberateľ vyžaduje 100 % čistotu, nastupuje ručné dotrieďovanie.

Optická triedička Nové Zámky
Optická triedička Nové Zámky | Zdroj: CEBZ

Vytriedený odpad bude po spracovaní expedovaný odberateľom, ako sú recyklačné spoločnosti alebo po spracovaní na tuhé alternatívne palivo do cementárne. Len minimum odpadu, ktorý nie je možné recyklovať ani energeticky zhodnotiť, bude uložený na skládku. V samotnom centre sa odpad nebude skládkovať.

Celkové investičné náklady na nové spracovateľské centrum presahujú 15 miliónov eur, z nich viac ako 4 milióny eur predstavuje podpora zo zdrojov Európskej únie. Skúšobná prevádzka bude pokračovať do januára 2025, kedy sa plánuje prejsť na plnú prevádzku.

Optická triedička Nové Zámky
Optická triedička Nové Zámky | Zdroj: CEBZ

Popri Nových Zámkoch pokračujú projekty v ďalších regiónoch. Vybudovaním štyroch plánovaných centier CEBZ bude možné spracovávať 400 000 ton komunálneho odpadu. Na Slovensku sa ročne skládkuje približne 1,1 mil. ton odpadu, takže týmto spôsobom by sa znížilo množstvo skládkovaného odpadu v krajine o viac ako tretinu.

Total
0
Shares
Podobné články