Obnoviteľná energia je na dobrej ceste k veľkému míľniku

Globálne prírastky obnoviteľných kapacít dosiahli v roku 2023 takmer 560 gigawattov, čo predstavuje bezprecedentný nárast o 64 % oproti roku 2022.
veterne a slnecne elektrarne
Zdroj: Pexels

Globálne prírastky obnoviteľných kapacít dosiahli v roku 2023 takmer 560 gigawattov, čo predstavuje bezprecedentný nárast o 64 % oproti roku 2022. Čína bola zďaleka najvýznamnejším prispievateľom. Avšak nová správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) zistila, že len málo krajín priamo uviedlo ciele pre očakávanú kapacitu do roku 2030. Robia tak na úkor Parížskej dohody, informuje electrek.

Z celkovo 194 predložených NDC(národne stanovených príspevkov) iba 14 obsahuje konkretizované ciele pre celkovú obnoviteľnú kapacitu do roku 2030. Oficiálne záväzky NDC aktuálne predstavujú 1 300 GW – čo je len 12 % z toho, čo je potrebné na dosiahnutie globálneho cieľa.

Nová analýza IEA takmer 150 krajín však zistila, že domáce ambície vlád sú omnoho vyššie, čo zodpovedá takmer 8 000 GW globálnej inštalovanej obnoviteľnej kapacity do roku 2030. Takmer 50 krajín je na dobrej ceste dosiahnuť alebo prekročiť svoje súčasné plány.

Hoci ešte Čína nestanovila oficiálne číslo, jej cieľ 1 200 GW solárnej a veternej kapacity do roku 2030, ktorý sa očakáva, že prekoná tento rok, predstavuje viac ako 90 % všetkej obnoviteľnej kapacity uvedenej v NDC. V roku 2030 bude Čína na úrovni 2,5-násobku svojej kapacity z roku 2022.

Cieľom je trojnásobok

Podľa správy sa množstvo obnoviteľnej kapacity pridanej každoročne na celom svete od podpísania Parížskej dohody v roku 2015 strojnásobilo. To je z veľkej časti vďaka podpore politík, úsporám z rozsahu a technologickému pokroku, ktorý znížil náklady na solárnu a veternú energiu o viac ako 40 %. Stalo sa tak počas rovnakého obdobia a urobil ich konkurencieschopnými s fosílnymi palivami.

elektraren
K cieľu sme celkom blízko | Zdroj: Pexels

Napriek tomu zostávajú kľúčové výzvy, od dlhých čakacích lehôt na povolenia projektov, nedostatočných investícií do infraštruktúry sietí, potreby rýchlo a nákladovo efektívne integrovať variabilné obnoviteľné zdroje a vysokých nákladov na financovanie, najmä v rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomikách.

„Súčasné NDC presne neodzrkadľujú skutočné ambície krajín a bude potrebné urobiť viac, aby sa dosiahol cieľ trojnásobného nárastu. Nasledujúce kolo aktualizovaných NDC poskytuje veľkú príležitosť na upevnenie a čo je dôležitejšie, zvýšenie existujúcich ambícií na rok 2030, aby sa dosiahol spomínaný globálny cieľ.”

Fatih Birol, riaditeľ IEA

Total
0
Shares