spájame
slovenskú
IT komunitu
pridaj sa
Registrácia · Login

Dušan Pribišan 13.11.2011
Hodnoť článok:
0 0

OS Linux - 2. časť - Spúšťanie aplikácií MS Windows (.exe) v prosterdí Linuxu (Ubuntu) - Terminál

Postup pri spúšťaní aplikácií Microsoft Windows v prostredí systému Linux (Ubuntu) za použitia terminálu. Inštalácia programu WineHQ a odstránenie ochrany "nespustiteľného súboru".

Spúšťanie aplikácií Windows v prostredí Ubuntu

Možno sa Vám už stala vec, že ste potrebovali spustiť nejakú aplikáciu Windows-u v Linuxe a nepodarilo sa Vám to. V starších verziách Ubuntu stačilo nainštalovať program Wine alebo WineHQ a aplikácie Windows sa dali spúšťať cez tento program. V novších verziách Ubuntu (Od ver. 10.04) tomu tak už nieje. Vývojári Ubuntu z bezpečnostných dôvodov zabránili aplikáciám Windows-u spúšťanie v prostredí Linuxu. Urobili to tak, že súbory označili ako „nespustiteľné“. Ale žiadne obavy. Nieje problém túto ochranu vypnúť. Ukážeme si celý postup, vrátane inštalácie programu Wine.

Inštalácia programu Wine v prostredí Ubuntu

Na to aby sme mohli spúšťať aplikácie Windows-u v Linuxe používame program Wine. Tento si môžeme nainštalovať napríklad cez terminál:

1. Spustíme si terminál Ubuntu napríklad stlačením klávesovej skratky [Alt] + [F2]“. Zobrazí sa nám okno „Spustiť aplikáciu“ do ktorého zadáme príkaz „gnome-terminal“ a stlačíme klávesu [Enter].2. Hneď potom sa nám zobrazí samotný terminál, do ktorého zadáme príkaz „aptitude search wine“ a stlačíme klávesu [Enter]. Potom sa nám zobrazí nasledujúci výpis príkazu:Poznámka: Tento príkaz vyhľadal všetky inštalačné balíky, ktoré majú vo svojom názve alebo popise výraz wine. Nás aktuálne bude zaujímať len samotný balík wine, ktorý budeme teraz inštalovať.

3. Do terminálu teraz zapíšeme príkaz „sudo aptitude install wine“, ktorý automaticky stiahne a nainštaluje balík wine a stlačíme klávesu [Enter]. Po zadaní horeuvedeného príkazu si od Vás terminál vyžiada heslo správcu systému nazývaného Root. (Root je v systéme Linux niečo ako Administrátor v systéme Windows). Po zadaní toho príkazu a hesla dostaneme nasledujúci (informačný) výpis:Poznámka: Môže sa stať, že od Vás systém bude požadovať potvrdenie resp. povolenie na vykonanie zmien. Zistíte to tak, že na terminály sa Vám zobrazí výzva na potvrdenie [Y/N]. Ak chcete v inštalácií pokračovať, zadajte „Y“ a stlačte [Enter]. Potom už znova sleduje výpis na terminály. Po úspešnom dokončení príkazu uvidíte znova riadok, ktorý ste videli aj pri spustení terminálu. Znamená to, že príkaz je dokončený a môžeme zadávať ďalší.

4. Teraz nám už ostáva len skontrolovať, že či sa balík wine úspešne nainštaloval na náš počítač. Spravíme to opätovným zadaním príkazu „aptitude search wine“ a stlačením [Enter]. Výpis sa Vám na prvý pohľad bude zdať takmer rovnaký, ale je v ňom jena zmena. Všimnite si písmená na začiatku riadku. Pred začatím inštalácie balíka sme pred ním mali písmeno „p“, ktoré signalizovalo, že balík nieje nainštalovaný. Pokiaľ inštalácia prebehla úspešne teraz by sme tam mali vidieť namiesto písmena „p“ písmeno „i“. Ak tomu tak je zvládli sme inštaláciu Wine výborne. Pozrime si nasledujúci výstup:Výborne! Všetko je tak, ako má byť. Teraz keď už máme nainštalovaný program Wine môžeme začať s odstraňovaním ochrany nespustiteľného software Windows.

Odstránenie ochrany na aplikáciách Windows

Ak sa pokúsite otvoriť nejaký balík (či už inštalačný alebo samo-spúšťateľný) pravdepodobne sa stretnete s nasledujúcou tabuľkou, ktorá informuje o nespustiteľnosti aplikácie:Ako sa teda tejto tabuľky mám zbaviť? Je to jednoduché. Opäť stačí pár príkazov v terminály a už budeme súbor winbox.exe (ktorý používam ako ukážkový súbor a je samo-spúšťateľný) môcť spustiť. V prvom rade musíme vedieť kde máme súbor (resp. jeho ikonu) uloženú. Teda potrebujeme vedieť jeho cestu. Konkrétne ja mám súbor v adresári: /home/spravca/Plocha/skuska/winbox.exe alebo skrátene ~/Plocha/skuska/winbox.exe. (Znak „~“ napíšeme klávesovou skratkou [Alt Gr] + [Shift] + [~], ktorá sa nachádza priamo nad klávesou [Tab]). Keď už vieme tieto základné veci poďme konečne súbor spraviť spúšťateľným.

1. Spustíme si terminál Ubuntu napríklad stlačením klávesovej skratky [Alt] + [F2]“. Zobrazí sa nám okno „Spustiť aplikáciu“ do ktorého zadáme príkaz „gnome-terminal“ a stlačíme klávesu [Enter].2. Potom sa nám zobrazí okno terminálu. Do terminálu zadáme príkaz „cd < umiestnenie_suboru >“ (v mojom prípade „ cd /home/spravca/Plocha/skuska/“ alebo skrátene „cd ~/Plocha/skuska“) a stlačíme [Enter]. Tento príkaz nás presunie z aktuálne nachádzajúceho sa adresára (väčšinou domovský priečinok) do zadaného adresára /home/spravca/Plocha/skuska, a potom si zobrazíme podrobný výpis súborov v tejto zložke a to príkazom „ls -laF“. Tento príkaz nám poskytne naozaj veľmi podrobný výpis súborov umiestnených v zadanej zložke. (Ja tam mám len ten jeden). Pozrime si výpis:Z výpisu príkazu „ls -laF“ je jasné, že obsahuje len súbor s názvom winbox.exe a že tento súbor nieje spúšťateľný. Príkaz „ls -laF“ totižto pridá na koniec každého súboru informáciu o tom akého typu súbor je. Napríklad ku každému adresáru pridá znak „/“ (ako aj vidíme, v zložke máme 2 skryté adresáre pre návrat „.“ a „..“), ku každému spustiteľnému súboru pridá znak „*“ a ku symbolickým odkazom pridá „@“. Ďalej z príkazu „ls -laF“ vieme, že či sa jedná o skrytý alebo neskrytý súbor. Vieme to tak, že tento príkaz ukazuje skrytí súbory s . na začiatku. (Je zrejmé, že súbor winbox.exe nieje skrytý, ale keby bol, tak by bol zapísaný ako .winbox.exe). Ďalej vieme určiť meno a prístupové práva na zmeny k súboru a tiež veľkosť a dátum a čas poslednej aktualizácie súboru.

Poznámka: Veľmi dôležité je, že súbor winbox.exe je bielej farby. Uvidíme, že po zmene súboru z nespustiteľného na spustiteľný sa zmení na zelený.

3. Použijeme príkaz „chmod +x < názov_súboru > a spravíme súbor spúšťateľným. (V mojom prípade to bude vyzerať nasledovne: „chmod +x winbox.exe“). Je dôležité uistiť sa, že pri zadaní toho príkazu sa nachádzame v zložke v ktorej je súbor umiestnený!Ako vidíme, všetko je v poriadku. Súbor po prejdení príkazu „chmod +x winbox.exe“ je zelený čož symbolizuje, že je spúšťateľný a tiež má na konci hviezdičku „*“ čo je zásluha parametra „F“ prízaku „ls -laF“. Teraz už spustíme súbor winbox.exe bez problémov klepnutím myši a namiesto otravnej tabuľky s ním môžeme pracovať kedykoľvek.

Tak a to je skutočne všetko. Žiadny problém. Ešte si ale pre istotu ukážeme jeden trik pretože pokiaľ chcete daný súbor spustiť len jednorázovo nieje potreba robiť ho spúštateľným. Hneď si to ukážeme.
Okno programu WinBox

Jednorázové spustenie nespustiteľného programu

Občas sa nám môže stať, že potrebujeme nejaký súbor Windows-u spustiť v Linuxe len jednorázovo. Ide väčšinou o inštalačné programy, ktoré potrebujeme len raz nainštalovať a potom už len využívať. Aj k tomuto budeme potrebovať program Wine. Takže si ho v každom prípade môžete nainštalovať podľa postupu hore. Ale pokračovať budeme len zadaním príkazu „wine < názov_programu >“ a nemusíme ho vytárať trvalo spustiteľný. Opäť sa ale musíme v terminály prepnúť do zložky kde máme program uložený (napr. cd /home/spravca/Plocha/data/) a potom si zobrazíme obsah priečinka príkazom „ls -laF“. Nakoniec zadáme príkaz wine < názov_programu > a stlačíme [Enter]. Súbor sa nám spustí a môžeme ho nainštalovať. V prípade, že sa súbor nachádza vo vašom domovskom priečinku (u mňa je to /home/spravca/) nieje potreba príkazu „cd“. Stačí si zobrať obsah priečinka príkazom „ls -laF“ a spustiť ho príkazom „wine < názov_súboru >. Ak ste však veľmi šikovný a viete celý názov z hlavy vtedy len zapnite terminál a zadajte samotný príkaz „wine < názov_programu >.

Ukážkový príklad:Predpokladajme, že mám v zložke /home/spravca/Plocha/data/ uložený súbor dude-install-3.5.exe. V takom prípade si otvorím terminál a príkazom „cd“ sa prepnem do horeuvedenej zložky (vzhľadom k tomu, že ho nemám uložený priamo v domovskom priečinku je to nutné) teda: „cd /home/spravca/Plocha/data“ alebo skrátene „cd ~/Plocha/data/“. Keď som v zložke zobrazím si jej obsah príkazom „ls -laF“ (tenktraz tam mám viac rôznych súborov!). Nájdem si súbor ktorý potrebujem a spustím ho príkazom „wine dude-install-3.5.exe a stlačím [Enter] súbor sa otvory a môžeme inštalovať! Pozrime si ako to vyzerá na terminály:
Postup zobrzaný na terminály
Okno programu The Dude v3.5 pripravené na inštaláciu

A to je skutočne všetko. Existuje ešte aj iná metóda ako dosiahnuť tohto výsledku ale ja som zameraný na textovú formu takže som to ukázal na metóde cez Terminál. Existuje aj grafická metóda, ktorá sa niekomu môže javiť, ako ľahšia takže niekedy preberieme aj tú. Ale treba povedať, že Terminál má naproti grafickému rozhraniu oveľa širšie a väčšie možnosti a keď sa ho naučíte využívať veľmi zefektívny a zrýchli vašu prácu. Preto doporučujem začať sa mu venovať čo najskôr.

Rada na záver. Spustenie terminálu je možné aj zadaním klávesovej skratky [Ctrl] + [Alt] + [T] a novú kartu terminálu si otvoríme, ak stačíme [Ctrt] + [Shift] + [T]. V prípade, ak chceme mať vždy oprávnenia superužívateľa "root" zadáme v terminály príkaz "sudo" s parametrom "-s" teda "sudo -s" a zadáme heslo užívateľa root. Od toho okamihu máme oprávnenia root-a a nemusíme napr. pri inštalácií wine použiť na začiatku príkazu "sudo". (Namiesto "sudp aptitude install wine" stačí zadať "aptitude install wine"

Dušan Pribišan Dušan Pribišan

Som obyčajný 21 ročný chalan, ktorý pracuje v rodinnej firme (skromný servis IT) a snaží sa vyštudovať Aplikovanú Informatiku na vysokej škole. Vo voľnom čase sa venujem najmä počítačovým sietiam (ktoré sú moje veľké hobby), hardvéru počítača a rád sa šprtám aj v Linuxoch. V poslednej dobe (na VŠ) ma začalo zaujímať aj programovanie v jazyku C a technika/princípy počítačov. Okrajovo sa zaujímam o elektrotechniku. Snažím sa na sebe čo najviac pracovať a dostať zo seba maximum. Asi toľko ;)


Hodnoť článok:
0 0

17 komentárov k článku:

Komentovať môžu iba prihlásení

Zaregistruj sa cez bezplatnú registráciu alebo použi login cez Facebook (FB Connect)

Prihlás sa tu, ak už máš profil na Zajtra.sk:


Zabudol som heslo

0 0 Matus_Matis 30.12.2015 17:40:37
Pise mi: "bash: sudo: príkaz nenájdený" pomozte mi prosim.
0 0 Dušan Pribišan 10.1.2012 20:52:30
@Peter Spravil Kocsis: nieje začo, ale kukni si aj komenty čo tu písali kolegovia :) Mám tam pár chýb tak aby si ich nerobil alebo sa nenaučil nesprávne aj ty :) A som rád, že ideš na Ubuntu je to super systém.
0 0 Peter Spravil Kocsis 3.1.2012 00:33:43
diky za pomoc...toto mi dost pomohlo pri rozbehu v UBUNTU
0 0 Dušan Pribišan 29.11.2011 00:03:44
@Spikey Myky: díky za pomoc jj nájdem si ťa ... to chcem spraviť ... taký článok, ktorý ukáže z najpoužívanejším programom s Windows alternatívu pre Linux ... spolu s krátkym popisom.
0 0 Spikey Myky 28.11.2011 22:09:04
@Dušan Pribišan ako tazke ved len si zober co pouzivaju ludia vo windowsoch a co je v linuxe... napriklad ukazat im vlc player alebo mplayer ...ukazat im ze pidgin zvladne viac ako icq alebo ze naco office jed je libreOffice nainstalovany a na prehravanie hudby bud banshee alebo audacius ktory sa skoro podoba na winamp . Velmi ti rad ti pomozem aj ja s tym ...pokial bude zaujem :) najdi si ma na fb alebo na g+
0 0 Dušan Pribišan 27.11.2011 23:30:52
@Milan Dvorský: Okey, pridal som si ťa ... a ďakujem ... každá pomoc sa zíde ;)
0 0 Milan Dvorský 26.11.2011 19:22:38
Dušan, mozem ti pomoct ak chces. Pripadne si ma pridaj na G+ - https://plus.google.com/106656366093187516063
0 0 Dušan Pribišan 26.11.2011 17:47:36
@Spikey Myky: Zaujímavý nápad .. pokúsim sa .. len by to všetko chcelo kus viac času :)
0 0 Spikey Myky 26.11.2011 08:45:50
@Dusan Pribisan: Ako suhlasim ale to si take aplikacia ako winbox alebo aj ta ma mozno alternativu ale nechce sa mi guuglit :) velmi pekny clanok len sa skor by som sa zaoberal co vsetko ma linux a ake alternativy ma ubuntu voci windows 7 napriklad
0 0 Dušan Pribišan 25.11.2011 21:28:16
@ Spikey Myky: Presne tak .. ale napr. niečo ako WinBox nemá alternatívu pod Linux alebo sa mýlim?? Aptitude sa musí doinštalovať to je pravda, ale má podľa mňa viac výhod ako apt-get. Samozrejme, že používam kopu alternatív aj ja, ale niečo sa proste nedá nahradiť.
0 0 Spikey Myky 25.11.2011 11:49:04
Zaujimavy clanok ale skor by som sa zameral nato ze clovek vobec nemusi pouzivat exe subory je velmi vela alternativ ktore su v linuxe...pdf reader,audacius,xmms,vlc,firefox a skor by som ukazal ludom co vsetko tam je a ako dobre s ato instalu je synaptic a ako si dobre pamatam tak aptitude bolo z ubuntu odstranene a ostalo len apt-get a aptitude sa dalo doinstalovat.. a mala poznamka aje je rozdiel medzi aptitude a apt-get tak apt-get instaluje len zakladny balicek ktorey ty chces do systemu a aptitude hladalo zavistlosti na balicku....
0 0 Dušan Pribišan 19.11.2011 23:40:24
@Miloš: Jasné, ja chápem o čo ide :) Proste treba ten linux ukázať najprv s jeho jednoduchej stránky, ktorej pochopí každý používateľ.Asi to bolo v tom, že mne to už prišlo "rýchlejšie" a "jednoduchšie" cez konzolu, ako klikať okienka, ale nepozrel som sa na to, ako to berú začínajúci používatelia. Pripravím (v blízkej dobe) aj verziu cez graf. rozhranie (jednoducho položenú) a samozrejme aj tam odcením potom kritiku, pozitívnu, či negatívnu.
0 0 Miloš 18.11.2011 23:17:19
Dušan:
Ide o to, že keď nejaký nevedomec na ten článok pozrie, prvé čo ho napadne, aký je ten Linux zložitý. Tomu sa treba vyhnúť, aby Windows nevládol svetu a aj Linux dostal slovo. Viem, vy "profesionáli" alebo my, vidíme všetko len cez konzolu, ale nie všetci sa pozerajú jednými očami. Tak zato tá kritika. Samozrejme pomocou tohto to musí nainštalovať každý, ale bude mať strach v očiach z Linuxu. :-)
0 0 Dušan Pribišan 18.11.2011 21:32:13
@Miloš: ďakujem za kritiku a áno dalo sa to aj jednocukšie, ale takto som to robil ja a preto som to tak fotil ... okrem toho mám v pláne aj ten ako sa to robí graficky cez vlastnosti a povoliť spustenie súboru, ako programu ... a p.s. viem, že niektoré veci tam boli kus zbytočné, ale tie boli len na zaujímavosť. Inak by sa toto celé dalo napísať na asi 1/2 strany :) Len som to kus rozpísal ... ale spravím aj zjednodušenú verziu tohto článku. Ďakujem fakt za objektívnu kritiku :) S tej sa dá najlepšie naučiť :)
0 0 Miloš 18.11.2011 16:55:05
Ešte doplním. Tiež jedna zbytočnosť je výpis tých balíkov. nováčika to len zmätie a nevie prečo len ten balík stačí. Načo mu vnucovať otázky, ktoré nemusí vôbec dostať do hlavy?
0 0 Miloš 18.11.2011 16:30:29
Budem trochu kritický. Alebo veľmi?

Pokročilý používateľ to zvládne aj bez návodu. Takže toto je pre začiatočníkov.

Podľa vzhľadu terminálu mi je jasné, že to spúšťate v Gnome v Ubuntu. Keďže Gnome je len Gnome a nič iné, tak pre začiatočníka je lepšie ukazovať to v omaľovánkach. Veď aj Ubuntu sa chváli tým, že všetko alebo teda takmer všetko sa dá robiť aj graficky. Nevedomý používateľ sa terminálu bojí ako aj ja kedysi a vy mu to ukazujete v dlhom článku, že čo a ako má robiť miesto toho, aby ste dali pár obrázkov ako na to priamo v grafickom prostredí? Uvedomte si, že článok by bol minimálne o polovicu kratší.

Článok som prebehol rýchlo a priznám sa, že pár veciam som nepochopil, že čo nimi autor zamýšľal a ako vlastne súviseli so samotným wine. Napríklad, výpis obsahu adresára podľa atribútov a podobne. Ja som mal v atribútoch ešte dlho po prvom stretnutí s Linuxom zmätok.

Článok sa dal napísať aj lepšie, pekne a hlavne jednoduchšie. Nie je jednoduchšie klepnúť pravým tlačítkom myši ako vo Windows a zmeniť atribút na súbore priamo? Verím tomu, že autor už okrem terminálu nič iné nepoužíva, ale prečo do toho zaťahovať ľudí, čo nevedia, čo je cmd aj vo Windows? Autor by si mal uvedomiť, že jednoduchý používateľ potrebuje jednoduchý návod. A v Gnome je vždy všetko rovnaké bez ohľadu na distribúciu, teda aspoň všetky podstatné detaily potrebné pre tento článok.

A okrem toho v živote som sa nestretol s aptitude. Každý pozná Synaptic a v termináli zápis sudo apt-get install wine.
0 0 Milan Dvorský 18.11.2011 15:48:13
v niektorych pripadoch odporucam instalaciu PlayOnLinux :)
Zajtra.sk > Technológie > Software > OS Linux - 2. časť - Spúšťanie aplikácií MS Windows (.exe) v prosterdí Linuxu (Ubuntu) - Terminál


Kritika

Vieš ako robiť veci lepšie? Pomôž našim odvážnejším členom a skritizuj im projekty!

Reklama

Seriály zo Zajtra.sk

Reklama