spájame
slovenskú
IT komunitu
pridaj sa
Registrácia · Login

Dušan Pribišan 25.8.2011
Hodnoť článok:
0 0

Základy počítačových sietí - 1. časť

Pre stavbu siete je nevyhnutná sieťová karta. Ide o zariadenie, ktoré pripojí počítač k sieti. Bez sieťovej karty nie je možné počítač pripojiť do žiadnej siete. Existuje viac druhov sieťových kariet...

1. Sieťové karty a ich zbernice

Pre stavbu siete je nevyhnutná sieťová karta. Ide o zariadenie, ktoré pripojí počítač k sieti. Bez sieťovej karty nie je možné počítač pripojiť do žiadnej siete. Existuje viac druhov sieťových kariet. Rozlišujeme karty pre stolové počítače (drôtové a bezdrôtové), karty pre notebooky, či univerzálne bezdrôtové (Wi-Fi) USB karty. Pri kartách do počítača rozlišujeme aj to pre akú zbernicu je daná karta určená. Poznáme viac druhov zberníc, ktoré sú vhodné pre sieťové karty. Sú to najmä zbernice PCI (staršie a paralelné), a PCI Express x1 (novšie, sériové).

Zbernice základných dosiek:

O tom akú kartu si môžeme kúpiť pre náš počítač rozhoduje aj zbernica, akú máme na doske. V súčasnosti sú pre sieťové karty najpoužívanejšie práve PCI a PCI Express x1. Na väčšine základných dosiek nájdeme obe tieto zbernice. Pomaly sa ale zbernice PCI vytrácajú, takže na úplne nových doskách ich už onedlho nemusíme vôbec najsť. K novšej zbernici PCI Express x1 si stručne napíšeme len toto: Ide o krátku zbernicu, ktorá je sériová a má po dva vodiče pre každý smer, jej priepustnosť je 250MB/s. Každá zbernica je zakončená slotom, do ktorého vložíme vhodné rozširujúce karty (sieťová, grafická, zvuková, ...). Na záver si ešte povieme presnú definíciu zbernice: "Zbernica je sústava vodičov, ktorými tečú dáta".

Teraz si ukážeme príklady sieťových kariet a zberníc:


Štandardná sieťová karta pre zbernicu PCI (drôtová)


Štandardná sieťová karta pre zbernicu PCI Express (drôtová)

V minulosti sa používali sieťové karty pre zbernicu ISA. Potom sa začali používať karty pre zbernicu PCI, ale zariadenia sa neprepájali cez konektor RJ-45 a pomocou krútenej dvojlinky, ale s koaxiálnymi káblami. Príklad karty pre koaxiálny si ukážeme na nasledujúcom obrázku. Dnes sa s týmto typom karty už nestretneme.


Na obrázku vidíme starú sieťovú kartu pre zbernicu ISA, mala konektor pre RJ-45 aj pre koaxiálny kábel

Ďalej si ukážeme príklady sieťových kariet pre počítače, ale tentokrát bezdrôtové
(Wi-Fi).Pri drôtových kartách je dôležité okrem zbernice pozerať aj rýchlosť. Je veľmi dôležité, aby všetky komponenty (aktívne a pasívne prvky siete) podporovali rovnakú rýchlosť. Napríklad: Pokiaľ mám switch (prepínač) pre FastEthernert (jeho prenosová rýchlosť je 100Mb/s), musí tejto rýchlosti odpovedať aj sieťová karta. Nemôžeme spraviť to, že kúpme si switch na FastEthernet (100Mb/s) a sieťovú kartu na Ethernet (10Mb/s), alebo opačne, pretože by nám to z najväčšou pravdepodobnosťou nefungovalo. Pri bezdrôtových kartách platí niečo podobné. Pri bezdrôtovej
technológií máme istí štandardy ako aj pri drôtovom Ethernete. Napríklad máme sieťovú kartu zo štandardom 802.11a, ktorá pracuje na rýchlosti 54Mb/s, na frekvencií 5GHz, zatiaľ čo napríklad karta štandardu 802.11g pracuje tiež s rýchlosťou 54Mb/s, ale už na frekvencií 2,4GHz a dosah signálu je maximálne 25 – 100m. Ešte rozlišujeme štandardy 802.11b (11Mb/s, 2,4GHz, 25 – 100m), a najnovší štandard 802.11n. Väčšina dnešných sieťových kariet dokáže pracovať aj s viacerímy štandardami. Len pre zaujímavosť: Frekvencia 5GHz bola donedávna zakázaná v SR a ČR. Pred istým časom ju však povolili a tak dnes môžeme vysielať ako na 2,4GHz tak aj na 5GHz. Tak a teraz si dáme príklady bezdrôtových sieťových kariet:


Bezdrôtová sieťová karta pre zbernicu PCI


Príklad bezdrôtovej sieťovej karty pre zbernicu PCI Express

Teraz si ešte ukážeme sieťovú kartu pre notebook. Je pravda, že dnes už takmer vo všetkých notebookoch máme integrovanú drôtovú a takmer vždy aj bezdrôtovú sieťovú kartu. Pri starších typoch notebookov sa nám ale táto sieťová karta môže hodiť. Vieme ju využiť aj v prípade, ak sa integrovaná sieťová karta v notebooku poškodí. Táto karta je pre špeciálny slot na notebooku.
Ale ak tento slot nemáte, tak v žiadnom prípade nezúfajte. Existuje už spomínaná USB sieťová karta. A každý notebook disponuje minimálne jedným portom USB.


Sieťová karta pre notebook


Bezdrôtová sieťová karta USB


USB sieťová karta pre RJ-45 (drôtový ethernet)

Často sme spomínali a budeme spomínať pojmy "zbernice a sloty", ale stále sme si ešte neukázali, ako vlastne taká zbernica zakončená slotom vyzerá. Takže na nasledujúcich obrázkoch budeme vidieť základnú dosku a na nej už spomínané sloty.


Na ľavej strane vidíme tri kusy zbernice (sloty) PCI

V strede sa nachádzajú dva kusy PCI Express x1

Pre zaujímavosť zbernica napravo má označenie PCI Express x16 a používa sa pre grafické karty

2. Technológia Wake-On

Technológia označovaná ako Wake-On, je spôsob naštartovania počítača cez sieťovú kartu daného počítača. Ide vlastne o to, že ak mám doma svoj počítač, ale nachádzam sa napríklad u kamaráta alebo v práci a viem, že za 10 minút prídem domov a chcem mať zapnutý počítač, tak si ho cez kamarátov, alebo cez firemný počítač naštartujem cez sieťovú kartu. Funguje to asi tak, že keď štandardne štartujem počítač, tak tlačidlom na predom panely dám počítaču elektrický impulz, ktorím sa "prebudí" . V prípade ak použijem Wake-On technológiu, tak tento štartovací (prebúdzací) impulz dodám nie cez tlačilo na predom panely, ale cez moju sieťovú kartu. Počítač nieje odpojený od napätia, ani vtedy keď je vypnutý. Úplne odpojený od napätia je až vtedy, keď ho vypnem tlačidlom na zadnej strane zdroju počítača. Tento fakt nám pomáha. Vďaka tomu, že je počítač stále vlastne pod napätím, stačí celkom maličký elektrický impulz na to aby sa "prebudili" všetky jeho časti. Takýto malý impulz môže dodať aj sieťová karta. Jediná nevýhoda je to, že na to aby technológia Wake-On fungovala potrebujeme mať sieťovú kartu a taktiež základnú dosku v počítači také, ktoré podporujú túto technológiu.

3. Ovládače

Keď už máme kartu zasunutú v slote na základnej doske, dokončili sme jej hardwareovú inštaláciu. To bola vo väčšine prípadov tá jednoduchšia časť. Teraz nás čaká ešte softwareová inštalácia tejto karty. Táto inštalácia môže prebiehať tromi rôznymi spôsobmi a to:

 • Buď, len zasunieme kartu do slotu a budeme sa pozerať, ako sa inštalujú ovládače. V tomto prípade sa o všetko postará operačný systém sám a my len kontrolujeme, či všetko prebieha tak ako má. Všetko môžeme kontrolovať v pravom dolnom rohu.
 • Druhou možnosťou je tá, že operačný systém si neporadí sám s inštaláciou ovládačov a bude potrebovať našu pomoc. V tomto prípade sa spustí: "Sprievodca novorozpoznaným hardwareom". Inštalácia bude postupovať, podľa pokynov na obrazovke. V prípade ak máme CD/DVD s ovládačmi od danej sieťovej karty vložíme ich pred kliknutím na tlačítko "Ďalej" do mechaniky.
 • Posledná možnosť inštalácie ovládačov sieťovej karty je priamo z disku CD/DVD. Najčastejšie je to program označený ako "Setup.exe" alebo "Install.exe".

4. Kde získame informácie o sieťovej karte?

Ako pri všetkom máme aj tu viac možností ako získať informácie o našej sieťovej karte. Najčastejšie sa používajú tieto tri spôsoby:

 1. Cez správcu zariadení. Dostaneme sa tam Pravým na ikonu Tento počítač, vyberieme Vlastnosti. Klikneme na kartu Hardware a zvolíme možnosť Správca zariadenia. Všetko si ukážeme na obrázkoch. Po tom ako vstúpime do správcu zariadení si zvolíme položku Sieťové adaptéry. Klikneme na ikonu pri ňom (malé + v štvorci) a rozvinie sa nám ponuka, v ktorej sa zobrazia všetky nainštalované sieťové adaptéry, teda sieťové karty. Pokiaľ na niektorú klikneme dvakrát (dvojklik) zobrazia sa nám jej vlastnosti. Vo Windowse Vista a 7 je postup trocha odlišný. Do správcu zariadení sa dostaneme cez Ovládací panel -> Systém -> Správca zariadení. Ovládací panel si môžeme spustiť aj cez príkaz spustiť zadaním control panel.
 2. Ďalší spôsob ako získať informácie o sieťovej karte je špeciálny diagnostický program. Týchto programov existuje celá kopa. Len tak napríklad: Ja osobne sa prihováram za "EVEREST Ultimate Edition" ale existujú aj iné napríklad: Si Software Sandra, alebo Motherborard monitor 5 (MBM5) a mnoho ďalších. Keď sme už pri diagnostických programoch nedá mi nespomenúť skvelý diagnostický program pre diagnostiku mikroprocesorov (CPU) s názvom CPU-Z.
 3. Posledným spôsobom je dokumentácia, ktorú ste dostali k sieťovej karte (pokiaľ už nebola integrovaná na základnej doske, vtedy k nej nieje žiadna dokumentácia).


Ukážka Vlastností systému Windows a označená karta Hardware a vstup do Správcu zariadení


Správca zariadení – Vidíme aj položku "sieťové adaptéry"

5. Vzdialené bootovanie

Ide o metódu práce na počítači, v ktorom nepotrebujeme mať žiadny pevný disk (HDD). V prípade ak máme počítač, cez ktorí len spravujeme vzdialený server nepotrebujeme mať v danom počítači žiadny pevný disk. Ide o to, že operačný systém (Microsoft Windows Server 2000, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, či niektorú Linuxovú distribúciu napríklad Gentoo, Debian či Ubuntu) si proste nabootujeme do svojho počítača, zo vzdialeného serveru. A pracujeme na tom počítači tak ako keby sme práve pracovali priamo na servery.

6. Duplexná a Simplexná prevádzka

Väčšina ethernetových sieťových kariet dokáže pracovať v dvoch režimoch:

 1. Duplexný režim:
  Ide o režim, ktorí má schopnosť súčasného prenosu medzi vysielacov a príjemcov stanicou a to v oboch smeroch. Ak sa však zamyslíme nad prístupovou metodou CSMA/CD povieme si, že pre túto metódu nieje možné použiť duplexný režim. Dlho tomu tak aj bolo ale potom sa našlo riešenie. Je ním Switch. Switch podporujúci duplexný režim umožní obojstrannú komunikáciu typu point-to-point, (z bodu do bodu). Na začiatok toto stačí problematika duplexného režimu v spolupráci s prístupovou metódou CSMA/CD je komplikovanejšia.
 2. Simplexný režim:
  Je to schopnosť prenosu dát, medzi vysielacou a prijímacou stanicou, v danom čase, ale len jedným smerom.

7. Záver

Toto je pre túto časť nášho seriálu všetko. Dneska sme sa dozvedeli o sieťových kartách, o režimoch prevozu, takisto aj o vzdialenom bootovaní a o technológi Wake-On a pár ďalších vecí. Nabudúce sa pokúsim rozobrať siete peer-to-peer a popísať servery po ich HW stránke a spomenúť aké OS sa na nich používajú.

Dušan Pribišan Dušan Pribišan

Som obyčajný 21 ročný chalan, ktorý pracuje v rodinnej firme (skromný servis IT) a snaží sa vyštudovať Aplikovanú Informatiku na vysokej škole. Vo voľnom čase sa venujem najmä počítačovým sietiam (ktoré sú moje veľké hobby), hardvéru počítača a rád sa šprtám aj v Linuxoch. V poslednej dobe (na VŠ) ma začalo zaujímať aj programovanie v jazyku C a technika/princípy počítačov. Okrajovo sa zaujímam o elektrotechniku. Snažím sa na sebe čo najviac pracovať a dostať zo seba maximum. Asi toľko ;)


Hodnoť článok:
0 0

9 komentárov k článku:

Komentovať môžu iba prihlásení

Zaregistruj sa cez bezplatnú registráciu alebo použi login cez Facebook (FB Connect)

Prihlás sa tu, ak už máš profil na Zajtra.sk:


Zabudol som heslo

0 0 Martin 67 6.1.2017 15:46:17
Len tu už treba brať na vedomie aj otázku zabezpečenia a celkovo bezpečnosti. Pekný článok na túto tému je tu http://bold.sk/6-rad-sa-chranit-online/ a hlavne čo sa týka k pripojeniu na internet.
0 0 Dušan Pribišan 3.10.2012 00:09:02
@Ingrid Herchlova Gajdosova: Ďakujem pekne za pozitívny komentár a vôbec nieje začo. Mrzí ma, že v poslednej dobe nemám akosi čas písať nové veci, ale snáď sa čosrkoro napraví.
0 0 Ingrid Herchlova Gajdosova 28.8.2012 20:25:01
Dusan dakujem za tieto info dozvedela som sa presne to co som potrebovala vediet super
0 0 Dušan Pribišan 27.8.2011 16:07:51
@Lukáš Andel, samozrejme veď ja som to ani nebral v zlom skôr naopak. Takéto komentáre ma posúvajú v pred a ukazujú mi moje nedostatky a cením si úprimnosť :) V každom prípade dúfam, že sa vám budú moje nasledujúce články páčiť viac.
0 0 Lukáš Andel 27.8.2011 00:09:17
@Dusan, samozrejme nemyslel som to v zlom, tesim sa na tie dalsie clanky ;)
0 0 Dušan Pribišan 26.8.2011 21:47:36
@Vladimir Poluch, ďakujem za názor. Je pravda, že prvá (a asi aj druhá časť) je dosť primitívna, ale potom sa to pomaličky rozbehne. Nechcel som hneď písať "veľké" veci a preto idem od začiatku :) Dúfam, že ďalšie časti vás oslovia viac, ako táto :)

@Lukáš Andel, to že ho asi každý ne docení som očakával a nečakal som ani nejakú veľkú pozitívnu kritiku. Je pravda, že tento portál je skôr pre "inak založených ľudí" ale možno že iné moje články (ten čo mám v pláne pridať, ako 3tí) zaujmú viac :)

P.S.: Ešte raz ďakujem za vaše názory :)
0 0 Lukáš Andel 26.8.2011 16:22:29
@Viktor, ty si tu ako miestny kritik, ved napis nieco aj ty, nech sa poucime :)

Ale pravdou asi naozaj je, ze zajtra je plne grafikov, koderov, programatorov ... a kazdy asi tento clanok neoceni, mozno neskor, ked tam budu naozaj veci, ktore nebudu predstavovat zaklady sieti
0 1 viťo 26.8.2011 14:23:03
..ale radsej nic
0 0 asdas 26.8.2011 10:11:38
Som mierne sklamany pretoze podla nadpisu som od clanku ocakaval nieco viac. I ked je pravda kto vie co prinesie dalsia cast serialu. :)

Btw nvm ci som sam ale zda sa mi ze pises prilis vela zamen, vety su nikedy troska chaoticke, take typicke stredoskolske poznamky z hodiny informatiky :) Ale inak drzim palce v dalsom pisani a vzdelavani skus si pozriet nejake odborne clanky odpozerat styl pisania :)
Zajtra.sk > Technológie > Hardware > Základy počítačových sietí - 1. časť


Kritika

Vieš ako robiť veci lepšie? Pomôž našim odvážnejším členom a skritizuj im projekty!

Reklama

Seriály zo Zajtra.sk

Reklama