spájame
slovenskú
IT komunitu
pridaj sa
Registrácia · Login


Podmienky používania

1. Prevádzkovateľom internetového magazínu Zajtra.sk na doméne www.zajtra.sk je spoločnosť WEB VICTORY s.r.o., Rakoľuby 243, Kočovce 916 31 www.Nakoduj.To (ďalej len "prevádzkovateľ"). Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na doméne Zajtra.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom.

2. Podmienkou využívania časti služieb Zajtra.sk je registrácia prostredníctvom prvého prihlásenia cez externú sociálnu sieť. Prvým prihlásením sa (ďalej len "registrácia") do Zajtra.sk použitím konta tretej strany z povolených sociálnych sietí používateľ dáva súhlas s týmito podmienkami používania. Po vykonaní registrácie, môže prevádzkovateľ kedykoľvek požiadať o doplnenie niekoľkých informácií nespadajúcich do kategórie osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Úspešne prihlásený návštevník sa stáva registrovaným používateľom (ďalej len "používateľ"). Používateľ môže vo svojom profile na Zajtra.sk o sebe dobrovoľne zverejniť ďalšie údaje.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky Zajtra.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním Zajtra.sk je vylúčené.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do Zajtra.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach Zajtra.sk reklamu. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený spoplatniť niektoré služby Zajtra.sk, nikdy však nie so spätnou účinnosťou. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a ďalšími podmienkami.

6. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom Zajtra.sk zverejní.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z Zajtra.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám Zajtra.sk tým používateľom, ktorí porušili podmienky používania. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu používateľa, ktorý sa na Zajtra.sk neprihlásil dlhšie ako 12 mesiacov.

V Bratislave, 30. septembra 2010.

Zajtra.sk > Podmienky používania


Kritika

Vieš ako robiť veci lepšie? Pomôž našim odvážnejším členom a skritizuj im projekty!

Reklama

Seriály zo Zajtra.sk

Reklama