spájame
slovenskú
IT komunitu
pridaj sa
Registrácia · Login

Peter Payter Gašparík 5.9.2012
Hodnoť článok:
31 1

Veľký prehľad najpoužívanejších PHP frameworkov

Ste PHP programátor a plánujete sa v najbližšej dobe naučiť pracovať s nejakým frameworkom, no neviete si vybrať? Alebo už nejaký používate, no nie ste s ním spokojný a hľadáte alternatívu? Alebo netušíte, o čom je reč, no chceli by ste si rozšíriť obzory? Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali "áno", tak tento prehľad je práve pre vás!

Čo je to ten framework a na čo to je dobré?

Podľa definície na Wikipédii

Framework je softwarová štruktúra, ktorá slúži ako podpora pri programovaní, vývoji a organizacii iných softwarových projektov. Môže obsahovať podporné programy, knižnice API, podporu pre návrhové vzory alebo doporučené postupy pri vývoji.

Ak sa bavíme o PHP a mám to vysvetliť po slovensky, tak v skratke to znamená, že sú to PHP skripty, v ktorých sú pre nás naprogramované často používané veci. Tieto skripty nám po stiahnutí a následnom používaní šetria čas a nervy ;)

Väčšina PHP frameworkov učí správnym návykom a odstraňuje programátorské stereotypy. Už v základnom balíčku ponúkajú kopu otestovaných komponentov, ako prihlasovanie používateľov, validáciu formulárov alebo majú prepracovaný šablónovací nástroj. Taktiež dopomáhajú k správnym návykom a sú postavené na tzv. MVC pattern. Na rozdiel od CMS framework nie je kompletný systém, ktorý stačí nainštalovať a stránka je hotová. Sú určené hlavne pre tvorbu aplikácií na mieru, pre ktoré by bola úprava nejakého CMS zbytočný zabijak. Takže, aby sme sa už nezdržiavali teóriou, poďme si rozobrať tie najpoužívanejšie:

Zoznam najpoužívanejších frameworkov

#Zend Framework [späť ↑]

História a vývoj

Ako prvý si predstavíme Zend Framework, nakoľko je globálne asi najznámejší. Značnou mierou to je aj tým, že ho má na svedomí Zend Technologies, ktoré vytvorilo a vyvíja samotné PHP. Dokonca na vývoji sa podieľajú fulltime platení zamestnanci, takže o kvalitu kódu a vývoj do budúcnosti netreba mať obavy.

Pod kapotou

 • Robustnosť: je veľmi robustný s množstvom prepracovaných kompomentov už v základnom balíku.
 • Výkon: kód je zastaralý a aj dosť pomalý, preto v reálnych aplikáciach pri využívaní veľkého množstva komponentov je nutné aplikáciu správne vyladiť pomocou cache. Značne vie výkon zvýšiť použitie PHP acclerátora.
 • Technológie a koncepty: má zastaralý autoloader, chýbajú mu moderné koncepty z novších konkurenčných FW.
 • Databázová vrstva: pre komunikáciu s databázou sa využíva vlastná trieda Zend_Db, ktorá je jednoduchým rozhraním pre komunikáciu s databázou.
 • Šablónovací nástroj: neobsahuje šablónovací nástroj, no je veľmi otvorený pre integráciu napr. SMARTY.
 • Modulárnosť: je veľmi flexibilný. Jeho komponenty sa dajú použiť jednoducho aj osamote. Taktiež je veľmi otvorený integrácii komponentov z 3. strán.
 • Magickosť: jeho filozofiou je hlavne use-at-will prístup, magickosti sa stráni.
 • Generátor kódu: má konzolový nástroj pre generovanie kódu, ten však v skutočnosti nie je veľmi nápomocný.

Dokumentácia a komunita

Má veľmi podrobnú dokumentáciu s množstvom príkladov. Dá sa v nej nájsť skutočne všetko, a ak aj nie, tak odpoveď bude určite na stackoverflow.com, kde má 12000+ otagovaných tém.

Krivka učenia

Patrí medzi ťažšie FW. Učenie zaberie mnoho času aj skúsenejšiemu programátorovi. Výhodou je už spomínaná dokumentácia a množstvo návodov, videotutoriálov, diskusií, čo dosť pomáha v učení.

Hodnotenie

Zend Framework patrí medzi tvrdšie oriešky na učenie, no dajú sa ním vytvoriť robustné aplikácie, akou je napríklad Magento. Do budúcna bude ale rozumnejšie prestúpiť na novšiu verziu Zend Framework 2, o ktorom si následne povieme.

#Zend Framework 2 [späť ↑]

História a vývoj

Jedná sa pochopiteľne o modernejšieho nástupcu staršej verzie. V dobe písania článku sa vývoj nachádza vo verzii RC6. Vývoj konceptom nadväzuje na staršiu verziu, no čo sa týka kódu, je kompletne prepísaný.

Pod kapotou

 • Robustnosť: na motívy predchodcu je aj jeho následník robustný s množstvom komponentov v základnom balíku.
 • Výkon: je podstatne rýchlejší ako predchodca vďaka modernému kódu, ktorý sa stále vylaďuje.
 • Technológie a koncepty: používa najmodernejšie techniky (alebo skôr moderné v PHP) ako menné priestory a dependency injection. Návrh si zakladá na používaní modulov, ktoré sa jednoducho pár riadkami "pripájajú" a používajú. Tieto balíčky vie dokonca spracovať zabalené!
 • Databázová vrstva: ako aj v staršej verzii o komunikáciu dbá Zend\Db (samozrejme vynovená). Tí, ktorým to nestačí, môžu jednoducho integrovať plnohodnotné ORM ako napríklad Doctrine 2.
 • Šablónovací nástroj: neobsahuje šablónovací nástroj priamo v balíku, no dá sa tiež ľahko integrovať.
 • https://github.com/doctrine/DoctrineModule

 • Modulárnosť: use-at-will prístup v kombinácii s modulmi je silná kombinácia, ktorá dáva flexibilite ešte širší rozmer ako to bolo u predchodcu.
 • Magickosť: žiadna, ešte viac dbá na flexibilitu
 • Generátor kódu: má vylepšený konzolový nástroj oproti predchodcovi.

Dokumentácia a komunita

Dokumentácia už existuje, ale ešte to nie je ono, treba si počkať. Vďaka tomu, že projekt prešiel na GitHub, bude zapojenie komunuty do tvorby ešte výraznejšie ako u predchodcu.

Krivka učenia

Učenie komplikuje zatiaľ slabšia dokumentácia a to, že sa ešte FW nezabehol medzi komunitou. Mal by byť ľahší na učenie ako bol predchodca, ale treba si počkať.

Hodnotenie

Zend Famework 2 kráča správne, ale veľmi pomaly. Určite príde jeho čas, ale zatiaľ (v dobe písania článku) si treba dobre premyslieť, či vytvoriť nejaký väčší projekt práve na jeho základe.

#CakePHP (1,2) [späť ↑]

História a vývoj

Vývoj CakePHP začal v roku 2005 Michal Tatarynowicz, neskôr tento vývoj prerástol v založenie spoločnosti Cake Software Foundation. Veľkou inšpiráciou pre jeho napísanie bolo Ruby on Rails a používa mnoho jeho konceptov. Verzia 1 a 2 sa veľmi od seba nelíšia, preto som sa rozhodol pokec o nich spojiť do jedného.

Pod kapotou

 • Robustnosť: je stredne veľký s dobrou výbavou komponentov v základnom balíku.
 • Výkon: patrí v testoch medzi pomalšie FW a cachovanie nie je až tak ideálne.
 • Technológie a koncepty: berie koncepty z Ruby on Rails, no až tak dobre nezafungovali v PHP. Návrh je ukrátený o PHP 5.3 vychytávky, keďže si snaží držať spätnú kompatibilitu so staršími verziami.
 • Databázová vrstva: má jednoduché ORM, ktoré funguje na active record pattern a validácia dát prebieha priamo v modeli.
 • Šablónovací nástroj: nemá šablónovací nástroj.
 • Modulárnosť: zakladá na pluginoch, ktoré sa inštalujú jednoducho, no je zložitejšie integrovať komponenty z 3. strán, ktoré niekto z komunity nepripravil.
 • Magickosť: je to to, na čom CakePHP najviac zakladá. Má mnoho magických metód uľahčujúcich volanie tried a helperov. Rozumie si s jQuery a AJAX volania sú s ním tiež veľmi zjednodušené.
 • Generátor kódu: má prepracovaný generátor kódu, čo ešte viac dopomáha magickosti a rapídnemu budovaniu aplikácií. Na pár príkazov sa dajú vytvoriť databázové tabuľky alebo kompletná CRUD štruktúra.

Dokumentácia a komunita

Dokumentácia je prehľadná, vecná, s príkladmi a pomocou searchu sa dá všetko nájsť v podstate ihneď. Komunitu má aktívnu, no pri riešení špecifických problémov je potrebné využiť skill v googlovaní.

Krivka učenia

Pomerne ľahko sa učí, hlavne jednoduché aplikácie sa človek naučí vytvárať rýchlo. Horšie je to so špecifickými požiadavkami, kvôli ktorým sa človek musí do toho zahrabať, aby dokázal spraviť niečo neštandardné.

Hodnotenie

CakePHP je vhodný pre rapídne budovanie aplikácií. Vďaka svojej náročnosti nie je vhodný pre väčšie projekty a tiež pre projekty, ktoré vyžadujú robiť mnoho vecí na mieru.

#Nette 2 [späť ↑]

História a vývoj

O vývoj českého Nette Frameworku sa stará Nette Foundation, no v pozadí je vývoj stále závislý hlavne od jedného človeka a to Davida Grudla. Je autorom samotného Nette a značnou mierou sa stále podieľa na vývoji.

Pod kapotou

 • Robustnosť: je to stredne veľký FW so štandardnou výbavou komponentov v základnom balíku a množstvom prídavných na stiahnutie.
 • Výkon: patrí medzi rýchle frameworky.
 • Technológie a koncepty: veľmi moderný koncept, využíva menné priestory v PHP 5.3, dependency injection, veľmi uľahčuje AJAXové volania.
 • Databázová vrstva: využíva upravený NotORM od Jakuba Vránu, ktorý je jednoduchý a rýchly nástroj pre prácu s databázou.
 • Šablónovací nástroj: ponúka šablónovací nástroj Latte, ktorý ponúka veľa skratiek a uľahčení.
 • Modulárnosť: integrácia cudzích kompotentov je pomerne jednoduchá, taktiež aj testovateľnosť.
 • Magickosť: obsahuje kopu skratiek a vylepšení jazyka PHP a nejedná sa len o šablónovací nástroj Latte. Dosť zjednodušuje prácu napríklad s AJAX volaniami.
 • Generátor kódu: nemá, aj keď boli pokusy, no neujalo sa to a asi sa ani neujme.

Dokumentácia a komunita

V naších končinách to je najpopulárnejší FW s najaktívnejšou komunitou. Komunita usporadúva stretnutia "Posledná sobota", ktoré sú neformálnym stretnutím priateľov Nette. Akcie sa konajú v rôznych mestách v ČR vždy v poslednú sobotu mesiaca. Dokumentácia však nie je taká kvalitná, hlavne kvôli často meniacemu sa kódu, zato odpovede sa dajú získať najčastejšie vo veľmi aktívnom fóre.

Krivka učenia

Naučiť sa pracovať s Nette je ľahké hlavne vďaka absencii jazykovej bariéry, aktívnej komunite a jednoduchému kódu.

Hodnotenie

Nette sa hodí pre tvorbu akýchkoľvek veľkých aplikácií a je veľmi vhodný pre začiatočníkov. Je to jednotka v týchto končinách, čo je plus, no zároveň aj veľké mínus, ak chcete vyvíjať aplikácie pre zahraničných klientov.

#CodeIgniter (1,2) [späť ↑]

História a vývoj

Prvá verejná verzia bola predstavená 28.02.2006. Od tejto doby sa vývoj prehupol cez verziu 2 a už mieri k verzii 3 (v dobe písania článku). Najviac sa oproti verzii 1 a 2 zmenilo však iba číslo v názve. V jednoduchosti je krása a hlavne na toto sa dbalo pri navrhovaní.

Pod kapotou

 • Robustnosť: je kompaktný a v základnom balíku obsahuje iba najžiadanejšie komponenty.
 • Výkon: patrí medzi rýchle FW.
 • Technológie a koncepty: vďaka niekdajšej prehnanej snahe o kompatibilitu s PHP4 je kód zastaralý a len pomaly napreduje. Koncept je však jednoduchý a ľahko pochopiteľný.
 • Databázová vrstva: má iba jednoduchý nástroj pre správu databázy založený na active record pattern. Nemá validáciu vstupných údajov, tá sa vykonáva v controlleri.
 • Šablónovací nástroj: neponúka šablónovací nástroj.
 • Modulárnosť: integrácia komunitných komponentov je ľahká, no vytváranie alebo integrácia komponentov z 3. strán je obtiažna.
 • Magickosť: nie.
 • Generátor kódu: štandardne nemá v sebe generátor kódu, existuje však alternatíva.

Dokumentácia a komunita

Má detailnú dokumentáciu s množstvom príkladov a aktívnu celosvetovú komunitu. Pre našinca je ďalšia výhoda v tom, že tu na Zajtra.sk je videotutoriál Nauč sa CodeIgniter od Yablka.

Krivka učenia

Vzhľadom na vyššie uvedené plusy a jeho jednoduchosť sa dá veľmi rýchlo naučiť a je vhodný pre začiatočníkov.

Hodnotenie

CodeIgniter je rýchly, kompaktný, ľahko sa učí, no je ideálny pre malé a stredne veľké projekty. Nie je vhodný pre rapídny vývoj aplikácií, je to skôr jednoduchý nenáročný pomocník.

#Kohana 3 [späť ↑]

História a vývoj

Kohana vznikol pôvodne z CodeIgniteru, na ktorom sa komunite nepáčilo, že sa stále dodržuje kompatibilita s PHP 4. Postupom času sa Kohana vzďaloval viac od pôvodného konceptu. Momentálne verzia 3 zdieľa málo čŕt s predchodcom.

Pod kapotou

 • Robustnosť: patrí medzi menšie frameworky s menšou nádielkou základných komponentov.
 • Výkon: podľa testov by mal byť o málo rýchlejší ako CodeIgniter.
 • Technológie a koncepty: čo sa týka návrhu, je o krok pred CodeIgniterom. Niekomu ale môže vadiť, že už nepodporovaná verzia 2 nie je kompatibilná s Kohana 3 a nastali tam väčšie zmeny. Oproti iným FW však neponúka nič prevratné.
 • Databázová vrstva: ORM je prerobené oproti pôvodnému bez spätnej kompatibility, no iba sa zjednodušila práca a veľa funkcií nepribudlo.
 • Šablónovací nástroj: neponúka šablónovací nástroj.
 • Modulárnosť: ponúka málo prídavných komponentov a integrácia iných je stále obtiažna, aj keď je ľahšia oproti CodeIgniteru.
 • Magickosť: nie.
 • Generátor kódu: nemá.

Dokumentácia a komunita

Narozdiel od CodeIgniteru má menej aktívnu komunitu a nedostačujúcu dokumentáciu. Veľa ľudí odradila hlavne slabá kompatibilita oproti starším verziám.

Krivka učenia

Vzhľadom na horšiu dokumentáciu je učenie náročnejšie oproti Codeigniteru, aj keď kód je veľmi jednoduchý.

Hodnotenie

Keby mal Kohana za sebou aktívnejšiu komunitu a kvalitnejšiu dokumentáciu, bol by lepšia voľba ako CodeIgniter, takto je však vhodný len na menšie projekty.

#Yii [späť ↑]

História a vývoj

Yii(vyslovuj "Yee") znamená akronym k "Yes It Is!" (áno je!). Vznikol pôvodne z PRADO Frameworku, ktorý mal problémy pri vykreslovaní komplexných stránok. Yii tieto problémy riešil a oddelil sa od pôvodného projektu.

Pod kapotou

 • Robustnosť: radí sa medzi robustnejšie FW s množstvom komponentov
 • Výkon: napriek tomu, že je robustný, je ale zároveň rýchly a má dobré cachovanie.
 • Technológie a koncepty: vďaka spätnej kompatibilite je kód zastaralejší a neponúka veľa moderných vychytávok.
 • Databázová vrstva: ORM je postavené na active record pattern s lazy loadingom. Má v sebe aj prepracovanú validáciu vstupných údajov.
 • Šablónovací nástroj: nemá vlastný tenplatovací nástroj.
 • Modulárnosť: výborne sa robí so základnými komponentami, no s integráciou cudzích je to trošku náročnejšie.
 • Magickosť: využíva v hojnej miere magické metódy a jQuery helpery.
 • Generátor kódu: áno a je to hlavná feature Yii. Narozdiel od iných FW sa s ním nekomunikuje cez konzolu, ale cez pekné webové rozhranie.

Dokumentácia a komunita

Začiatočníkov môže odradiť dokumentácia, ktorá nie je úplne ideálna. Má za sebou veľkú komunitu, ktorá sa nachádza na aktívnom fóre.

Krivka učenia

Učenie sťažuje dokumentácia a prílišná magickosť, ktorá zoberie čas pre výučbu a pochopenie. Dobrá správa je, že tu na Zajtra.sk sa dá nájsť seriál Ako sa stať PHP ninja s Yii Frameworkom v slovenčine. Tiež sa môžete sa učiť z reálnej open source aplikácie požič.si.

Hodnotenie

Yii je výborný nástroj pre rapídny vývoj aplikácií, no vyžaduje si pre rýchlejšiu výučbu skúsenejšieho programátora. A ešte pikoška, ak niekto nevie - zajtra.sk je postavené na Yii.

#Symfony [späť ↑]


O Symfony 1 povieme len v skratke. Je to predchodca Symfony 2, o ktorom si povieme nižšie. Podpora tohto frameworku končí v januári 2013, preto nemá zmysel sa o ňom rozpisovať a začínať vývoj aplikácií na jeho základe. Treba však spomenúť, že narozdiel od takého CakePHP alebo CodeIgniteru sú markantné zmeny medzi verziami 1 a 2, kedy došlo ku kompletnému prepísaniu kódu. Symfony 1 je rozbustný framework, ktorý je stále veľmi populárny, aj keď teraz už ustupuje. Na jeho komponentoch stavia napr. najrozšírenejšie open source fórum phpBB.

#Symfony 2 [späť ↑]

História a vývoj

Hlavná myšlienka pozostáva z rýchlosti, odstránení programátorkých stereotypov a ľahkej údržbe kódu. Sensio labs sa rozhodli svoj prvotný počin kompletne prepísať a vytvoriť moderný framework využívajúci v čo najväčšej miere nové schopnosti PHP 5.3.

Pod kapotou

 • Robustnosť: je to robustný framework, ktorý síce v základnom balíku neobsahuje veľa komponentov, no veľa toho sa dá stiahnuť od komunity, kde prispievajú aj tvorcovia Symfony 2.
 • Výkon: aj keď je robustný, rýchlosť je postačujúca. Je silne odporúčané používať PHP accelerator pre zvýšenie výkonu vo väčších aplikáciách.
 • Technológie a koncepty: koncept zakladá na tom, že všetko v ňom je brané ako bundle (batôžtek). Je veľmi moderný a na svoj chod vyžaduje minimálne PHP 5.3. V plnej miere využíva menné priestory a dependency injection.
 • Databázová vrstva: používa už v základnom balíku populárny Doctrine 2, ktorý sa ako jediný v PHP najviac priližuje k 5vrstvovej architektúre. Takýto modelový návrh sa už roky používa napr. v Jave.
 • Šablónovací nástroj: priamo v sebe má šablónovací nástroj TWIG. Je rýchly, výkonný a maximálne flexibilný pomocník.
 • Modulárnosť: modulárnosť a testovateľnosť je v ňom na vysokej úrovni.
 • Magickosť: nezakladá si na magickosti, no kde neutrpí flexibilita, tam autori ponúkli uľahčenie.
 • Generátor kódu: obsahuje kvalitný generátor kódu, ktorý je veľmi nápomocný hlavne pri synchronizovaní databázovej štruktúry s entitami v Doctrine 2.

Dokumentácia a komunita

Celá komunita sa točí hlavne okolo GitHubu, čo je veľké plus, ale tiež sa dajú ľahko získať odpovede na stackoverflow.com. Dokumentácia je prehľadná a pochopiteľná, no chýba v nej jednoduchšie vyhľadávanie.

Krivka učenia

Patrí medzi náročnejšie FW na učenie vďaka svojmu striknému OOP návrhu. Chce to čas, trpezlivosť a na škodu nie sú ani vedomosti a skúsenosti z iných frameworkov alebo iných vyšších programovacích jazykov.

Hodnotenie

Symfony 2 je výborný nástroj pre stredne veľké a veľké aplikácie. Má skvelý návrh, výborné ORM, no na malých projektoch to je zbytočný overkill. Naučenie si vyžaduje čas, nie je vhodný pre úplnych začiatočníkov. Problém tiež môže nastať na hostingoch bez nainštalovaného PHP accelerátora, aplikácie sú poznateľne pomalšie.

Na záver...

Tak čo, vybrali ste si už svojho favorita? Alebo v tom máte ešte väčší zmätok ako pretým? To nevadí, lebo nabudúce si povieme o tom, podľa akých kritérií je vhodné framework vyberať.

> Pokračovanie tu <

Peter Payter Gašparík Peter Payter Gašparík

Som freelancer na plný uväzok ;)


Hodnoť článok:
31 1

58 komentárov k článku:

Komentovať môžu iba prihlásení

Zaregistruj sa cez bezplatnú registráciu alebo použi login cez Facebook (FB Connect)

Prihlás sa tu, ak už máš profil na Zajtra.sk:


Zabudol som heslo

0 0 Peter Payter Gašparík 5.9.2012 16:39:25
@Ján Žitniak ach rozmýšľam komplikovane :) skúsim tam pohladať (aj keď zatiaľ som na nič takéto dosť aktuálne a rozsiahle nenašiel), ked nenájdem tak sa spýtam, dík
0 0 Peter Payter Gašparík 5.9.2012 16:36:11
@Michal Obeda zaujimave prirovnanie :) ja to skôr vidím tak, že D2 má pred sebou budúcnosť, lebo cena výkonného HW bude stále nižšia, takže používať takýto komfort v PHP bude stále menší problém

Možno niekto sa inšpiruje a spraví taký veľký test, no ja sa do toho nepustím. Je to priveľmi časovo náročné a aj tak to nebude dostatočne objektívne. Ešte pre info - niečo také robili kedysi na zdrojak.cz http://www.root.cz/serialy/velky-test-php-frameworku/ akurát tie články sú už dosť neaktuálne.
0 0 Ján Žitniak 5.9.2012 16:34:37
@Peter Payter Gašparík - myslel som, ze spytat sa na nazor diskutujucich vo fore, ktori dlhsie robia v danej oblasti, aky maju nazor, prip. nejake linky, kde sa uz take prieskumy robili ...
2 1 Michal Obeda 5.9.2012 16:05:09
@Peter Payter Gašparík - vravím, je to o preferenciách (ja nemám rád Doctrine a asi ho ani nikdy nepoužijem na svojom projekte, aj keď "nikdy nehovor nikdy"). Mne komfort oproti iným neprináša a platím nižším výkonom. Nemyslím si, že porovnanie notORM vs. Doctrine je ako bicykel vs. auto. Skôr veľká loď verzus veľké vznášadlo. Tá loď menom Doctrine je pohodlná, máš na nej aj bazén, akurát sa niekto rozhodol použiť ju na Dunaji a kapitán má zrazu problém.

K meraniu rýchlosti a výkonu - preto som písal, že merať "nie hello world" aplikácie, ale takú, ktorá má v sebe pár modelov a niečo aj vie. Pretože nie každý projekt beží na mašine, ktorá je vyčlenená len pre neho a niekedy pár MB naviac môžu urobiť dosť veľký problém.

@Ján Žitniak - minimálne v ČR je nette vo veľkej obľube. U nás je to rozdelené medzi Zend/Symfony/Codeigniter a Nette začína tiež naberať na popularite.

@all - páči sa mi, ako môj komentár dostáva záporné hlasy len preto, že je odo mňa :) Niekedy skúsim pridať príspevok pod iným používateľom, len aby som sa utvrdil vo svojom názore, že je tu pár zatrpknutých ľudí.
0 0 Tomáš Abaffy 5.9.2012 16:00:42
Jeeej! Super článok!
0 0 Peter Payter Gašparík 5.9.2012 15:55:58
@Ján Žitniak to nebude ale objektívne, stackoverflow je predsa Q&A, to že niekto má s nejakým FW viac problémov ako s iným nemusí nutne znamenať, že je populárnejší. Taktiež budú v nevýhode tu mladšie FW ako napr. Symfony2. Tento spôsob je vhodný skôr pre meranie veľkosti komunity, niečo v tom zmysle som spomenul pri ZF1
0 0 Peter Payter Gašparík 5.9.2012 15:47:27
@Ján Žitniak zaujímavá technika, dík. Pre SK/CZ bude ale skôr lepšie hľadať asi na nakoduj.to a v zahraničí neviem, ktorý by som použil aby to bolo objektívne, poraď :)

@Michal Obeda na dobré veci si treba počkať ;D
2 0 Michal Obeda 5.9.2012 15:42:34
túto tému som si vyprosil už od kúpy portálu, konečne sa mi splnil sen ;-) Díky Payter
0 0 Ján Žitniak 5.9.2012 15:39:17
@Peter Payter Gašparík - vďaka za odpoveď, máš s tou cenou pravdu :) - myslel som si, že Zend framework je akýsi štandard medzi frameworkami a Nette získava čoraz na väčšej obľube.

Budem veľmi rád, keby si spravil taký prieskum, ktorý framework sa používa - ja som to zisťoval tak, že som si dal na profesii vypísať pracovné pozície na kľúčové slovo PHP :)
0 0 Peter Payter Gašparík 5.9.2012 15:28:23
@shaggy
-je tam už teraz iba Nette 2, dík
-NotORM je šikovná vecička uznávam, ale má aj negatíva, je to dobre zhrnuté v tomto článku http://ondrej.mirtes.cz/doctrine-vs-notorm-vs-zbytek-sveta. D2 je samozrejme náročné, ale dostaneš za obetovanie výkonu nadštandardný komfort, ktorý ti NotORM neponúkne. Je to ako tvrdiť, že bicykel je lepší ako auto lebo do neho nemusíš kupovať benzín. A čo mám skúsenosti tak to beží úplne v pohode s APC.
-nie , výkon nechcem porovnávať lebo:
1. už tu boli pokusy http://www.zajtra.sk/programovanie/87/porovnanie-frameworkov-cakephp-vs-codeigniter-vs-kohana-vs-nette-vs-yii-vs-zend
2. je to blbosť http://symfony.com/blog/is-symfony-too-slow-for-real-world-usage

-dík :)
1 2 Michal Obeda 5.9.2012 15:15:06
@Peter Payter Gašparík - pár drobných pripomienok:
- Nette vo verzii 1 ani neexistovalo (ak si dobre pamätám), myslím že v dnešnej dobe nemá zmysel spomínať staršie verzie, okrem verzie 2. To isté platí aj pre Codeigniter (pretože tieto dva, narozdiel od ZF, sú dokončené).
- Výborné ORM v Symfony 2, predpokladám, že myslíš Doctrine - to je podla mňa diskutabilné. Práve preto, že sa snaží preniesť konvencie z jedného jazyka do druhého (odlišného) jazyka (z Javy do PHP), je podla mňa overkill už od základov. Viac sa mi páči napr. notORM (čiže Nette\Database). Ale to je iba vec názoru a vkusu (a Javisti ma asi ubijú učebnicami).

A ak by sa ti v niektorom z ďalších dielov podarilo urobiť porovnanie výkonnosti a rýchlosti frameworkov, asi by si mal veľa fanúšikov. Uvedomujem si, že to porovnanie nikdy nebude 100%né, ale urobiť nejakú mierne zložitejšiu (rozumej nie hello world) aplikáciu by nemusel byť problém.

Veľká pochvala za formálnu aj obsahovú stránku (veľmi pekne a prehľadne si to rozdelil).
0 0 Peter Payter Gašparík 5.9.2012 15:12:39
@Matúš Koprda shit to ma tam nenapadlo spomenúť, dík :)
2 0 Matúš Koprda 5.9.2012 15:08:58
Yii u nás hojne používa Websupport a čo sa týka slabšej dokumentácie, je fajn sa pozrieť na nejaký už existujúci kód, napríklad jeden náš projekt sme uvoľnili ako open source http://www.zajtra.sk/programovanie/729/pozic-si-je-open-source
0 0 Peter Payter Gašparík 5.9.2012 15:02:21
@Ján Žitniak posnažím sa v ďalšom článku toto zistiť presnejšie, ale tak v SK/CZ krajinách by to mal byť Nette a v zahraničí Zend Framework 1.

"aby som sa neučil to, čo nie je dosť zaužívané" každá minca má 2 strany, keď sa naučíš niečo čo vie každý tak budeš musieť ísť s cenou dolu ;)
2 0 Ján Žitniak 5.9.2012 14:53:45
Mne sa tiež článok veľmi pozdáva. A teraz by som veľmi rád chcel vedieť, ktorý framework sa najviac používa v praxi. Jedná sa mi o to, aby som sa neučil to, čo nie je dosť zaužívané
0 0 - 5.9.2012 14:53:45
Veľmi slušný článok, zatiaľ medzi mojimi top 5 na zajtra.sk . Určite sa dá toho napísať po skúsenostiach k týmto FW viac, ale vzhľadom na to, že sa treba zmestiť do určitej dĺžky to je super :). Čo sa týka ZF, taktiež čakám s prechodom na ZF2. Zatiaľ ma to ešte netlačí :).
4 0 Andrej Badin 5.9.2012 14:45:43
Skvelé porovnanie, taktiež dobre upravené po vizuálnej stránke! Takto by sa mohlo tu mohlo písať častejšie
Zajtra.sk > Programovanie > PHP > Veľký prehľad najpoužívanejších PHP frameworkov


Kritika

Vieš ako robiť veci lepšie? Pomôž našim odvážnejším členom a skritizuj im projekty!

Reklama

Seriály zo Zajtra.sk

Reklama