spájame
slovenskú
IT komunitu
pridaj sa
Registrácia · Login

Jaroslav Beňo 3.11.2014
Hodnoť článok:
0 0

Jednoduchá ASP.NET Web Pages stránka od nuly časť 4.

V ďašom návode sme vytvorili ďalšiu pod stránku a trochu sme zvýšili obtiažnosť.

1
Teraz budeme programovať stránku Ročníky.cshtml . Ako aj v minulom diele vytvoríme si jednoduchú tabuľku, nazveme ju Rocniky. Bude mať stĺpce IdRocniku a NazovRocniku - IdRocniku bude primarny kľúč a identita.

krok 1

2
Otvorime si databázu, načitame údaje o ročnikoch a predmetoch. Cez post budeme odosielať dáta. Uložíme si ich do databázy. Na tejto stránke budeme mať dva formuláre jeden na vkladanie ročníkov a druhý na priradenie predmetu k ročníku. Kvôli tomuto si pomenujeme obidva buttony a potom budeme testovať, ktorý formulár sa postol. Druhý formulár bude mať dva selecty a button. V option v selecte bude value Id rocnika alebo predmetu.Testovanie, z ktorého formulára chcem spracovať dáta vyzerá takto:

if(IsPost){
    if(Request["vytvor"]!=null && Request["prirad"]==null){
      var rocnik = Request["rocnik"];
      db.Execute("INSERT INTO Rocniky (NazovPredmetu) VALUES (@0)",rocnik);
      Response.Redirect("~/Rocniky");
    }

    if(Request["vytvor"]==null && Request["prirad"]!=null){
      var roc = Request["roc"];
      var pred = Request["pred"];
    }
}	       

3
V druhej časti sme zatial len načítali dáta z formuláru. Tu je potrebné vytvoriť novú tabuľku a potom testovať či už daný predmet nie je priradený do daného ročníku. Vytvoríme si novú tabuľku s názvom RocnikPredmet, bude obsahovať dva stĺpce a to IdRocniku a IdPredmetu - obidva stĺpce si označíme ako primary key, to nám zabezpečí aby do toho istého ročníka mohli byť zaradené rôzne predmety a daný predmet môže byť priradený k viacerým ročníkom ale nemôžme mať ten istý záznam.

krok 3

4
Načítame si z databázy či sa v nej vyskituje záznam, ktorý obsahuje idrocniku a idpredmetu totožný s idčkami čo sme načítali z formuláru. Ak áno tak vypíšeme, že sa to nedá uskutočniť a ak nie tak vložíme záznam do databázy. Tu je fajn spomenúť, že sú 3 typi query a to Query (zoznam dát z databázy), QueryValue (počíta sa s jednou hodnotou z databázy) a QuerySigle (jeden riadok z databázy). Testujeme aj to aby ročník alebo predmet neboli prázdne - teda, že sa vybrala dvojica z formuláru.
Tip
: ak máte chuť spravte si podmienku aby keď vytvárate ročník nebola hodnota prázdna.

5
Na stránke si potom vypíšeme aj
zoznam ročníkov s predmetmy

.

<div>
  <h3>Zoznam ročnikov s predmetmy:</h3>
  <ul>
    @foreach(var r in rocniky){
      <li>@r.NazovRocniku
      @{
       var predmetyVrocniku = db.Query("SELECT IdPredmetu FROM RocnikPredmet WHERE IdRocniku=@0",r.IdRocniku);
       }
      @foreach(var p in predmetyVrocniku){
        <ul>
          @{
           var predmetNazov = db.QueryValue("SELECT NazovPredmetu FROM Predmety WHERE IdPredmetu = @0",p.IdPredmetu);
           }
          <li>@predmetNazov</li>
        </ul>
      }</li>
    }
  </ul>
</div>	       

6
Celé to potom vyzerá takto:

@{
  Layout="_SiteLayout.cshtml";
  var db = Database.Open("db");
  var rocniky = db.Query("SELECT * FROM Rocniky");
  var predmety = db.Query("SELECT * FROM Predmety"); 

  if(IsPost){
    if(Request["vytvor"]!=null && Request["prirad"]==null){
      var rocnik = Request["rocnik"];
      db.Execute("INSERT INTO Rocniky (NazovRocniku) VALUES (@0)",rocnik);
      Response.Redirect("~/Rocniky");
    }

    if(Request["vytvor"]==null && Request["prirad"]!=null){
      var roc = Request["roc"];
      var pred = Request["pred"];
      if(roc!=null && pred!=null){
        var rocnikPredmet = db.QuerySingle("SELECT * FROM RocnikPredmet WHERE IdRocniku = @0 AND IdPredmetu = @1",roc,pred);
        if(rocnikPredmet == null){
          db.Execute("INSERT INTO RocnikPredmet (IdRocniku,IdPredmetu) VALUES (@0,@1)",roc,pred);
        }else{
          Response.Write("Tento záznam už existuje");
        }
      }else{
        Response.Write("Musíte zvoliť nejaký predmet a ročník");
      }
    }

  }
}

<legend>Vytvor nový ročník</legend>
<form method="post" action="~/Rocniky">
  <input type="text" name="rocnik"/>
  <button type="submit" name="vytvor">Vytvor</button>
</form>
</br>

<legend>Pridaj predmet k ročníku</legend>
<form method="post" action="~/Rocniky">
  <label>Ročník
    <select name="roc">
      @foreach(var r in rocniky){
        <option value="@r.IdRocniku">@r.NazovRocniku</option>
      }
    </select>
  </label>
  <label>Predmet</label>
    <select name="pred">
      @foreach(var p in predmety){
        <option value="@p.IdPredmetu">@p.NazovPredmetu</option>
      }
    </select>
  <button type="submit" name="prirad">Priraď</button>
</form>

<div>
  <h3>Zoznam ročnikov s predmetmy:</h3>
  <ul>
    @foreach(var r in rocniky){
      <li>@r.NazovRocniku
      @{
       var predmetyVrocniku = db.Query("SELECT IdPredmetu FROM RocnikPredmet WHERE IdRocniku=@0",r.IdRocniku);
       }
      @foreach(var p in predmetyVrocniku){
        <ul>
          @{
           var predmetNazov = db.QueryValue("SELECT NazovPredmetu FROM Predmety WHERE IdPredmetu = @0",p.IdPredmetu);
           }
          <li>@predmetNazov</li>
        </ul>
      }</li>
    }
  </ul>
</div>	       

Jaroslav Beňo Jaroslav Beňo

Robím videá na YouTube.
Sú o programovaní, o Bohu, o jednoduchých návodoch.

Ke ma na YouTube môžeš sledovať:

JaroslavBeno (programovanie, technologie...)
kanál JaroslavBeno

JaroB (o Bohu)
kanál JaroB


Hodnoť článok:
0 0

0 komentárov k článku:

Komentovať môžu iba prihlásení

Zaregistruj sa cez bezplatnú registráciu alebo použi login cez Facebook (FB Connect)

Prihlás sa tu, ak už máš profil na Zajtra.sk:


Zabudol som heslo

Zajtra.sk > Programovanie > Seriály > Jednoduchá ASP.NET Web Pages stránka od nuly časť 4.


Kritika

Vieš ako robiť veci lepšie? Pomôž našim odvážnejším členom a skritizuj im projekty!

Reklama

Seriály zo Zajtra.sk

Reklama