spájame
slovenskú
IT komunitu
pridaj sa
Registrácia · Login

Joozty 18.3.2014, článok je súčasťou seriálu Programujeme v Lazaruse
Hodnoť článok:
1 0

Programujeme v Lazaruse – 3. časť

V dnešnej časti si vytvoríme program, ktorý po zadaní strán trojuholníka zistí, či sa dá narysovať..

Čo budeme dnes robiť?

Minulú časť sme si vytvorili vlastnú jednoduchú kalkulačku. Ozrejmili sme si už konvertovanie, príkaz priradenia, deklaráciu premennej. V dnešnej časti seriálu prejdeme na vytvorenie programu, ktorý nám zistí, či sa dá narysovať daný trojuholník.

Najskôr si však musíme ozrejmiť trojuholníkovú nerovnosť. Určite je všetci poznáte. Trojuholník sa dá narysovať práve vtedy, ak súčet dvoch strán je väčší ako tá tretia. Nech trojuholník má strany a,b,c tak musí platiť:

a je menšie ako b+c
b je menšie ako a+c
c je menšie ako a+b

Ak tieto podmienky platia, trojuholník sa dá narysovať. Náš program bude pozostávať z troch editov, do ktorých zadáme čísla. Tie si uložíme do premenných a dosadíme ich do nerovnosti. Potom pomocou príkazu showmessage vypíšeme, či sa dá skonštruovať alebo nie.

Čo potrebujeme pred tým vedieť?

Dnes bude nový iba jediný príkaz a to podmienkový. Tvar má nasledovný:

If podmienka then vykonaj1 else vykonaj2; (Ak je splnená podmienka tak vykonaj1 ak nie vykonaj2);

If a=0 then showmessge(‚a sa rovná 0‘) else showmessage(‚a sa nerovná nude‘);
Tento príkaz nám zistí, či sa premenná a rovná 0 (podmienka) a ak a sa rovná nule, potom napíše: „a sa rovná nule“. Ak sa nerovná nule, napíše: „a sa nerovná nule“

Tento príkaz sa dá použiť aj v tvare:

if a<0 then vykonaj1; (Počítač spraví vykonaj1 práve vtedy, keď je splnená podmienka. Ak podmienka nie je splnená, nič sa nestane)

Vytvorenie programu:

1.Pustíme si Lazarus.
2.Klikneme na File – New - Application.
3.Zo záložky „Standard“ vyberieme položku panel a vložíme ju na formulár.
4.Do formulára vložíme taktiež zo záložky „Standard“ jeden BUTTON a tri EDITy.
5.Vo vlastnostiach buttonu zmeníme caption na "Dá sa trojuholník narysovať?" a text editu a caption panelu zmažeme.
6.Pre vylepšenie pridáme ešte zo záložky „Standard“ tri labely a premenujeme ho na „Zadaj stranu a“, „Zadaj stranu b“, „Zadaj stranu c“.

Grafickú stránku nášho programu máme hotovú. Môžeme sa pustiť do kódovania.

7.Klikneme dvakrát na button (Dá sa trojuholník narysovať?), pretože ideme programovať udalosť po kliknutí na button.
8.Prvé, čo potrebujeme, je načítanie strán a,b,c.
9.Zadeklarujeme si premenné, do ktorej sa nám uložia strany. Môžu byť buď typu integer (ak veľkosti strán sú v celých číslach) alebo real (ak veľkosti strán sú aj desatinné čísla)10.Nazvime ju meno. Premenné sa deklarujú do var a to nasledovne: var a,b,c:real; (Var si musíte ručne dopísať nad begin.)
11.Načítame veľkosti strán do premenných. Pod begin napíšeme:

a:= StrToFloat(edit1.text); (Do premennej a priraď skonvertované číslo z editu).
b:= StrToFloat(edit2.text);
c:= StrToFloat(edit3.text);

12.Každý príkaz, ktorý zadávate treba oddeliť bodkočiarkou.
13.Teraz čísla porovnáme podľa trojuholníkovej nerovnosti. Použijeme pri tom podmienkový príkaz:

If (a je menšie ako b+c) and (b je menšie ako a+c) and (c je menšie ako b+c) then showmessage('Trojuholnik sa da narysovat') else showmessage('Trojuholnik sa neda narysovat');
(Ak a je menšie ako b+c a súčastne b je menšie ako a+c a súčastne c je menšie ako a+b tak zobraz „Trojuholnik sa neda narysovať“ ak nie je splnené zobraz „Trojuholnik sa neda narysovat“)
14.Už to len uložíme a spustíme
File – Save as – Save

Kód by mal vyzerať nasledovne:

* znamienka nerovnosti sa nedali použiť. Namiesto nich sme použili slovné vyjadrenie. V programe používať ale znamienka.

Nabudúce si vytvoríme program, v ktorom sa naučíme použiť cyklus.

Hodnoť článok:
1 0

1 komentár k článku:

Komentovať môžu iba prihlásení

Zaregistruj sa cez bezplatnú registráciu alebo použi login cez Facebook (FB Connect)

Prihlás sa tu, ak už máš profil na Zajtra.sk:


Zabudol som heslo

0 0 Richard Rožár 18.3.2014 16:34:00
Nebolo by zle, keby si sem hadzal v neskorsich castiach aj zdrojaky. Rovnako hadzat do clanku casti zdrojakov cez <pre> tag.
Zajtra.sk > Programovanie > Seriály > Programujeme v Lazaruse – 3. časť


Kritika

Vieš ako robiť veci lepšie? Pomôž našim odvážnejším členom a skritizuj im projekty!

Reklama

Seriály zo Zajtra.sk

Reklama