spájame
slovenskú
IT komunitu
pridaj sa
Registrácia · Login

Zdenko Pek 27.5.2014
Hodnoť článok:
4 0

Nápovedy

Nútiť návštevníka hľadať vysvetlenie pojmov, výrazov alebo skratiek, ktorým nerozumie mimo vašej stránky, je viac než obyčajný prehrešok v tak pokročilej dobe.

Nápoveda často vykrýva frustráciu a pre vás neznámu mentálnu úroveň návštevníka. Pokiaľ nepredávate súčiastky na raketoplán, je nutné používať nápovedy.

Nápovedy používame pre vysvetlenie

 • neznámych pojmov, výrazov alebo skratiek,
 • obsahu alebo použitia formulárového prvku.

Nápovedy používame tam, kde to je vhodné. Ak sa v rámci textov vyskytujú rôzne skratky (NASA, ID a pod.), cudzie slová (nepoužívané v bežnej reči) alebo iné pojmy, či výrazy je vhodné ich návštevníkovi vysvetliť. Obsah nápovied by mal byť:

 • krátky,
 • výstižný.

V prvom rade sa zamyslite, či neznáme slovo neviete nahradiť iným známejším slovom. Pokiaľ návštevník nerozumie súboru neznámych slov použitých v texte, je možné, že dobre neporozumie dotknutej časti textu. Text sa stane nepoužiteľným a núti návštevníka hľadať informácie inde, čo komplikuje proces získavania informácií a odpútava pozornosť od stránky, ktorá môže viesť i k predajnému procesu.

Prvou chybou je vysvetlenie neznámych slov v zátvorkách (teraz by som vám v tejto zátvorke chcel niečo vysvetliť). Predstavte si súvislý text, kde sa nachádza v rámci normostrany napr. 10 slov, ktoré je nutné vysvetliť. Každé slovo by bolo vysvetlené v zátvorke ako je uvedené vyššie. Na prvý pohľad sa zdá, že to nie je také zlé, ale pri orientácii v texte je lepšie využívať nápovedy pretože:

 • neznáme slová sú ľahšie dohľadateľné,
 • text je prehľadnejší,
 • viete poskytnúť vyššiu informačnú hodnotu.

Technické prevedenie

Nápoveda v rámci textového bloku

Jednou z možností ako vysvetliť neznáme slovo v rámci textu je html tag abbr. Sofistikovanejšie je však tento tag obohatiť perforovaným podtrhnutím textu aby bolo zrejmé, že sa pod daným slovom nachádza vysvetlenie. Obohatiť môžete danú nápovedu aj kurzorom s otáznikom, ktorý sa objaví po nabehnutí na perforovane podtrhnuté slovo.

Príklad: NASA

Nevhodne vyplnená nápoveda

Použitím JavaScriptov dokážete vykúzliť omnoho atraktívnejšie bublinové nápovedy, ktoré by mohli disponovať aj špecifickým správaním a dizajnom. Dôležité je myslieť pri návrhu nato, ako sa bude správať (zobrazenie, zatvorenie a pod.) takto nadizajnovaná nápoveda. Najideálnejšie je zobrazovať nápovedu v bubline tak aby nezakrývala:

 • text nasledujúci za slovom, ktoré vysvetľujeme,
 • samotné vysvetľované slovo,
 • text, ktorý sa nachádza na ďalších riadkoch.

To znamená, že by bublina mala prekrývať už len prečítaný text. Zobrazenie nápovedy by malo prebehnúť po interakcii kurzora s daným slovom a jej schovanie odídením kurzora z daného slova. Je to intuitívne a návštevník nemusí vykonať akciu naviac.

Nápoveda vo formulároch

Vo formulároch sa treba pozerať na nápovedy komplexnejšie. Nápoveda vo formulároch zvyčajne vysvetľuje:

 • v akom formáte je potrebné požadovanú informáciu uviesť ,
 • vysvetliť obsah formulárových prvkov.

Uvádzajte ju však iba vtedy, keď je to naozaj nutné.

Zobrazenie nápovedy by malo byť prevedené vo forme ikonky, predstavujúcu ? alebo i. Tieto symboly evokujú návštevníkovi pomoc alebo informáciu a zároveň odkrývajú obsah nápovedy. Vhodné umiestnenie ikonky je po pravej strane formulárového prvku. Odkrytie (kliknutím na ikonku) a zakrytie(opätovné kliknutie na ikonku alebo kliknutie mimom obsah nápovedy) by malo byť čo najintuitívnejšie. Akékoľvek zatváranie nápovied krížikmi je nevhodné.

Zle zvolený spôsob zatvorenia nápovedy krížikom.

V prípade textových polí napr. pole, kde je potrebné vyplniť dátum narodenia, je vhodnejšie uvádzať nápovedu priamo v textovom poli a to zobrazením predvyplneného pola požadovaným formátom napr. DD.MM.RRR. Ide totiž o veľmi stručnú a jednoznačnú informáciu. Zobrazenie formátu odlišujeme iným odtieňom farby a po kliknutí do poľa tento formát odstránime a opätovne zas zobrazíme, pokiaľ do pola ešte neboli zadané žiadne údaje návštevníkom a návštevník z poľa vystúpil (vystúpením z pola chápeme, keď v poli nebliká textový kurzor).

Ukážka predvyplneného formátu textové poľa

Ostatné formy nápovied

Medzi ďalšie formy nápovied možno zaradiť aj:

 • slovníky pojmov,
 • FAQ.

Ide však o niečo komplexnejšiu formu a neraz zdĺhavejšiu, jak nachádzaním daných informácii, tak i dostupnosti a rýchlosti získania potrebných informácií. Ich použitie je individuálne.

Hodnoť článok:
4 0

0 komentárov k článku:

Komentovať môžu iba prihlásení

Zaregistruj sa cez bezplatnú registráciu alebo použi login cez Facebook (FB Connect)

Prihlás sa tu, ak už máš profil na Zajtra.sk:


Zabudol som heslo

Zajtra.sk > Marketing > Content > Nápovedy


Kritika

Vieš ako robiť veci lepšie? Pomôž našim odvážnejším členom a skritizuj im projekty!

Reklama

Seriály zo Zajtra.sk

Reklama