spájame
slovenskú
IT komunitu
pridaj sa
Registrácia · Login

Zdenko Pek 30.12.2010
Hodnoť článok:
0 0

Rozširujeme ciele pomocou vlastných prehľadov Google Analytics

Google Analytics ako služba poskytuje množstvo prehľadov, ktoré môžete využívať a poskytujú tak pre vás zaujímavé informácie. Už nejakú dobu Google Analytics ponúka možnosť vytvárať si vlastné prehľady podľa vami definovaných kritérií. Dnes si ukážeme prehľady, pomocou ktorých si rozšírime obzory, nami definovaných cieľov webového sídla.

Pre začiatok si v rýchlosti povieme, ako vytvárať vlastné prehľady. Vlastný prehľad si vytvoríme kliknutím na ľavý odkaz Vytváranie vlastných prehľadov vo vybranom profile. Pod nim sa nachádza odkaz Spravovať vlastné prehľady. Klikáme na tento odkaz a prechádzame do ponuky, kde máme už potrebný odkaz Vytvoriť nový vlastný prehľad.

Vlastné prehľady v Google Analytics

Každá webová stránka má svoje ciele. Ak ich nemá, mali by sme jej nejaké zadefinovať. Cieľom môže byť čokoľvek. Od stiahnutia súboru, kliknutia na odkaz, až po dokončenie nákupu či objednávky. V samotných cieľoch vieme veľmi presne sledovať pomocou funellu, kde sa vaši konvertori strácajú a teda objaviť problémové časti celého procesu. Je to silná vec a ešte silnejšie by bolo, keby sme vedeli o niečo viac.

Celé to je veľmi jednoduché. Vytvoríme si nový prehľad a do kritérií vložíme Začatie cieľa č.1Dokončenie cieľa č.1 a do dimenzie napr. Mobil. Prehľad si môžeme prezrieť kliknutím na tlačidlo Ukážka prehľadu. Takto si presúvaním rôznych dimenzií vieme pozerať to, čo nás zaujíma. Samozrejme, že si môžeme vytvoriť toľko prehľadov, koľko máme cieľov a to všetko zoskupiť pomocou kariet v jednom jedinom prehľade. Pre príklad si môžeme pozrieť, koľko skonvertovaných návštevníkov prišlo pomocou mobilného zariadenia. Stačí, ak do dimenzie pretiahneme dimenziu pod názvom Mobil. Výsledok vyzerá nasledovne.

Vlastné prehľady v Google Analytics

V samotnej ukážke prehľadu (vyvoláte kliknutím na tlačidlo Ukážka prehľadu) vidíme prvý stĺpec s názvom Mobil (nami definovaná dimenzia). Samotná dimenzia obsahuje riadky s dostupnými údajmi (v tomto prípade ide o YES a NO). Ďalší stĺpec nám ukazuje, koľko bolo prostredníctvom mobilného zariadenia započatých cieľov a v poslednom stĺpci (názov bude korešpondovať s názvom, ktorý ste vášmu cieľu definovali pri jeho tvorbe) je vidieť, koľko bolo pomocou mobilného zariadenia prevedených konverzií za vybrané obdobie. V našom prípade nebola pomocou mobilného telefónu prevedená ani jedna konverzia, teda v riadku NO máme 0 konverzií.

Samozrejme k danej dimenzií si vieme priradiť aj rôzne poddimenzie. Schválne si ukážeme, čo sa môžeme dozvedieť alebo skôr čo by sme chceli vedieť k nami definovanému prehľadu. Ako poddimenziu si nadefinujeme Hodina dňa. Po pretiahnutí vyzerá prehľad nasledovne.

Vlastné prehľady v Google Analytics

Kliknutím na Ukážka prehľadu sa nám zobrazí staré známe okno prvej dimenzie. Teda Mobil s riadkami YES a NO. Kliknutím na NO si otvoríme nami definovanú poddimenziu, kde vidíme v ktoré hodiny konvertovali naši návštevníci. V tomto prípade boli všetky konverzie uskutočnené bez mobilného zariadenia v čase 8:00 a 15:00. V ostatných časoch boli konverzie nulové.

Aby sme to celé spestrili a hlavne spresnili, ako kritérium si pridáme ešte jednu položku a to Návštevy. Dozvieme sa, koľko návštev k nám prišlo za vybrané obdobie pomocou mobilného telefónu a koľko mimo neho. Takto pekne vidíme, že z celkového počtu návštev napr. 1 000 pristúpilo na započatie cieľa 5% pre skupinu s prístupmi cez mobilné zariadenie čo predstavuje 50 návštev. Týchto 50 prevedených návštev nevyprodukovalo žiadnu konverziu.

Vlastné prehľady v Google Analytics

Takto si vieme modelovať rôzne prehľady. Záleží však, čo sa pomocou nich chceme dozvedieť. Ciele sú jedna z možností, ako spoznať svojich skutočných zákazníkov. Môžeme zistiť z akého mesta pochádzajú, v akú hodinu konvertujú, či pomocou akých kľúčových slov prišli a či pomocou nich konvertovali, čo sú vskutku zaujímavé informácie. Samozrejme, že každý prehľad si môžeme ukladať a pomenovať, a tak isto aj samotné karty. Ku všetkému sa dá ľahko vrátiť a meniť podľa potrieb.

Hodnoť článok:
0 0

1 komentár k článku:

Komentovať môžu iba prihlásení

Zaregistruj sa cez bezplatnú registráciu alebo použi login cez Facebook (FB Connect)

Prihlás sa tu, ak už máš profil na Zajtra.sk:


Zabudol som heslo

0 0 Matúš Wewo Bielik (fb) 30.12.2010 00:00:00
Tak Hajzel píše pre zajtra.sk ? Prekvapujúce :)

Toš, článok zaujímavý, GL.
Zajtra.sk > Marketing > Webanalytika > Rozširujeme ciele pomocou vlastných prehľadov Google Analytics


Kritika

Vieš ako robiť veci lepšie? Pomôž našim odvážnejším členom a skritizuj im projekty!

Reklama

Seriály zo Zajtra.sk

Reklama