spájame
slovenskú
IT komunitu
pridaj sa
Registrácia · Login

Imrich Kovaľ 15.10.2013
Hodnoť článok:
2 0

Outsourcing webu

Výhody a nevýhody outsourcingu webu, čo všetko by mal outsourcing webu obnášať, kvalitný outsourcing webu ako efektívne využívanie potenciálu webovej prezentácie.

Deľba práce funguje v spoločnosti už od praveku. Vďaka nej ľudia mohli začať pracovať efektívnejšie a spoločnosť sa mohla zamerať aj na niečo iné, ako len zabezpečovanie potravy. Vznikli špecializované skupiny obyvateľov zamerané na konkrétne činnosti, sformoval sa obchod a ľudia prišli na to, že je efektívnejšie niektoré produkty dovážať, než vyrábať. Ľudia objavili predchodcu outsourcingu.

Moderný outsourcing definujeme ako presun určitej činnosti, alebo skupiny činností, ktoré boli doteraz vykonávané v rámci firmy, na externého dodávateľa. Webový outsourcing  môžeme definovať ako presun kompletnej správy webového sídla na externého dodávateľa. Dôvodov, prečo sa firmy zaujímajú o webový outsourcing je hneď niekoľko:

 • Šetrenie nákladov
 • Zvýšenie kvality služieb
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy
 • Koncentrácia na hlavnú firemnú činnosť

Ukážkovým príkladom klasického outsorcingu sú napr. závodné jedálne vo veľkých priemyselných komplexoch (napr. v automobilkách), prevádzkované externými firmami. V rámci IT biznisu sa zasa najčastejšie outsourcuje správa počítačov, sietí, či informačné systémy.

Outsourcing webu je na Slovensku v pravom slova zmysle zatiaľ bohužiaľ veľmi zaznávaný. Dôvodom je ešte stále pretrvávajúci nezáujem firiem vo vzťahu k dôležitosti firemného webu. Aj keď je dnes firemná prezentácia na webe nutnosťou, čo chápe už hádam každý, samotné vnímanie firemného webu ako dôležitého komunikačného kanálu je stále veľmi ojedinelé.

Na druhej strane existuje na internete niekoľko variácií a čiastočných outsourcingových riešení, ktoré ponúkajú alternatívy v oblasti externej tvorby a správy webových stránok.  

Medzi takéto alternatívy môžeme zaradiť:

 1. prenájom systému na správu webových stránok (CMS na správu obsahu stránky/eshopu)
 2. systémy umožňujúce za mesačný poplatok online vytvoriť a spravovať jednoduchú webovú prezentáciu
 3. predaj hotových riešení s predpripravenou štruktúrou a dizajnom bez ďalšieho servisu a podpory
 4. outsourcing čiastkových služieb – iba copywriting, iba optimalizácia, iba grafický webdizajn, iba technické zabezpečenie prevádzky stránky

Ako by mal teda kvalitný a profesionálny outsourcing webu vyzerať? Jeho charakteristickým znakom by mala byť komplexnosť poskytnutých služieb. Predovšetkým by malo ísť o komplexnú službu, počnúc realizáciou celého riešenia, cez jeho správu a údržbu, až po jeho ďalší rozvoj a posúvanie sa dopredu. Cieľom je poskytnúť zákazníkovi službu, vďaka ktorej bude môcť koncentrovať svoje sily na jeho hlavnú činnosť a odbremeniť ho od údržby a správy jeho webového sídla.

Samozrejme, zákazník by mal byť aktívne zapájaný do procesu správy a rozvoja webovej prezentácie a rovnako by mala byť vždy zabezpečená maximálna informovanosť zákazníka o chystaných a prevedených úpravách. Dodávateľ sa tak vyhne možnému odkloneniu od požiadaviek a predstáv zákazníka a vzniku nedorozumení. V opačnom prípade potom dodávateľ pri výraznejších zásahoch napr. do obsahu stránky slušne riskuje.

Webový outsourcing by mal zahŕňať minimálne tieto služby:

 • vytvorenie kvalitnej webovej prezentácie podľa požiadaviek zákazníka a v súlade s modernými webovými štandardami
 • komplexné technické zabezpečenie prevádzky vrátane komunikácie s webhostingom, riešenie technických problémov, zabezpečovanie zálohy webu, zabezpečenie aktualizácie systému stránky a jeho súčastí
 • komplexné obsahové zabezpečenie stránky – spracovávanie podkladov dodaných zákazníkom, úprava grafických prvkov stránky i obsahu stránky podľa pokynov a požiadaviek zákazníka
 • zabezpečenie konzultácií a poradenstva v prípade záujmu zákazníka
 • rozvoj webu v súlade s dynamickým vývojom internetu tak, aby prezentácia zodpovedala moderným technickým i dizajnovým trendom

Tak, ako všetky oblasti biznisu, aj outsourcing má svoje riziká. V prípade akýchkoľvek outsourcingovaných služieb je nesmierne dôležitý jeden hlavný aspekt, ktorým je komunikácia. Na nej totiž stojí a padá celý vzťah medzi dodávateľom a zákazníkom. V prípade, že je táto komunikácia zanedbávaná, dochádza častokrát k nezhodám a nedorozumeniam. Veľkým rizikom pri webovom outsourcingu je vytvorenie závislosti na jedinom dodávateľovi systému, ktorý môže daný monopol zneužiť. Pri komplexnom outsourcingu webu by mali firmy dávať pozor aj na dodávateľa zameraného iba na poskytovanie jedného typu služieb (grafické štúdia, marketingové firmy, reklamné agentúry). Je totiž veľmi pravdepodobné, že ostatné súvisiace služby (častokrát celú tvorbu webu i jeho servis) tieto spoločnosti ďalej outsourcujú, pričom o týchto službách nemusia disponovať potrebnými znalosťami a skúsenosťami.

Kvalitnému dodávateľovi webového outsourcingu by teda určite nemali chýbať nasledovné schopnosti a vedomosti:

 • profesionálny no zároveň ľudský prístup ku klientovi
 • schopnosť efektívne a otvorene komunikovať a byť klientovi vždy naporúdzi
 • schopnosť vžiť sa do postavenia zákazníka a identifikovať jeho požiadavky a potreby
 • disponovať bázou znalostí a skúseností, ktoré môže uplatniť pri riešení vzniknutých situácií
 • disponovať komplexným portfóliom služieb, ktoré dokáže pokryť všetky potreby zákazníka pri správe jeho webového sídla
 • schopnosť tvorivo myslieť a posúvať projekt dopredu
 • ochota pomôcť a poradiť zákazníkovi častokrát aj v oblastiach mimo dohodnutých činnosti (napr. pri výbere hostingu, skúsenosti so sociálnymi sieťami, platené reklamy atď.)

Pri hľadaní vhodného dodávateľa na webový outsourcing je isté, že vynaložený čas a energia sa vráti v podobe vzájomnej dôvery a efektívne spravovaného webového sídla.

Cena je pri výbere služieb takmer vždy hlavným kameňom úrazu. Ceny webového outsourcingu sú skutočne veľmi variabilné a v princípe nie je možné definovať akýsi štandardný rozsah, v ktorom by sa mala cena za tento typ služieb pohybovať. Platí však pravidlo o priamej úmere medzi komplexnosťou a profesionálnosťou dodaných služieb a ich adekvátnemu ohodnoteniu. Za kvalitu sa jednoducho v tomto prípade skutočne priplatiť oplatí.

Ak teda plánujete outsourcing pre svoj web, skúste si spísať zoznam vecí, ktoré od toho očakávate a nebojte sa osloviť aj niekoľko dodávateľov naraz s požiadavkou na vypracovanie komplexného outsourcingu Vášho webu. Budete tak môcť porovnať nielen ich cenu, ale aj prístup a komunikáciu, rozsah ponúkaných služieb, či referencie a vybrať si dodávateľa, ktorý Vám bude najviac vyhovovať.

Imrich Kovaľ Imrich Kovaľ

Zakladateľ a majiteľ spoločnosti MERINEO s.r.o., ktorej riešenia sú budované na Open Source CMS. Propaguje myšlienku Open Source webových technológií nielen na firemnom blogu, ale všade, kde sa dá. Trochu analytik, trochu vývojár, ale hlavne obchodník, ktorý musí byť vždy v obraze. Má v hlave milión nápadov, na ktoré nemá čas, miluje bonsaje a kvalitné weby, pretože oboje má dušu.


Hodnoť článok:
2 0

0 komentárov k článku:

Komentovať môžu iba prihlásení

Zaregistruj sa cez bezplatnú registráciu alebo použi login cez Facebook (FB Connect)

Prihlás sa tu, ak už máš profil na Zajtra.sk:


Zabudol som heslo

Zajtra.sk > Marketing > Webanalytika > Outsourcing webu


Kritika

Vieš ako robiť veci lepšie? Pomôž našim odvážnejším členom a skritizuj im projekty!

Reklama

Seriály zo Zajtra.sk

Reklama