spájame
slovenskú
IT komunitu
pridaj sa
Registrácia · Login

Peter Druska 3.11.2010, článok je súčasťou seriálu Modelovanie webového sídla
Hodnoť článok:
1 0

Modelovanie webového sídla - akademická obec

Aby sme mohli hovoriť o plnohodnotnej teórii, musela by sa dostať na pôdu akademickú. HTML, CSS a iné technológie webového dizajnu treba ponechať na samoštúdium, do škôl by bolo vhodné dostať teóriu a výskum.

Rozhodne je to ťažký oriešok, aby sa cech webových dizajnérov dostal na úroveň dobrej teórie. Keď sa o to budeme snažiť, možno o dvadsať rokov bude možné badať prvé výsledky.

Webový dizajn si zaslúži podporu akademickej obce rovnako, ako ho má architektúra, priemyselný, či grafický dizajn. Netreba sa pokúšať vyučovať technológie (HTML, CSS, SQL, …), pretože ich výber je závislý od kontextu, v akom sa webový dizajn aplikuje. Je pravda, že technológia webového dizajnu je dávno známa, no nemalo by sa vzdelávanie uberať len jedným smerom, pretože často krát je snaha ukázať študentom niečo nové zle a nesprávne prezentovaná - bez konceptu, bez myšlienky zasadiť danú technológiu do širšej súvislosti.

Preto by som apeloval, keby školy, nech sú už akéhokoľvek stupňa a zamerania blízkeho webovému dizajnu, prijali edukačný rámec určitého rozsahu, ktorý by pokrýval túto oblasť v celej svojej šírke. Dobrý webový dizajnér (alebo člen webového dizajnérskeho tímu) by mal prejsť do istej miery všetkým, čo s webovým dizajnom súvisí (v rámci praktických cvičení): programovanie, skriptovanie, databázy, grafický dizajn, typografia, návrh vzhľadu, používateľské testovanie, …

Školy odborne zamerané na čisto webový dizajn by tento rámec prijali vo svojej komplexnosti, kým s iným zameraním by prevzali len jeho odľahčenú verziu, aby ľudia poznali, čo webový dizajn umožňuje, a čo je vhodné, a dobré. Školy zamerané inak by v rámci vyučovania informatiky prijali najužšiu verziu.

Snaha, zaviesť webový dizajn do akademickej sféry má prostú motiváciu: vytvoriť autoritu, ktorá by tvorila výskumný rámec a zastrešovala cech webového dizajnu. Bola by úzko spojená s webovými dizajnérmi, ktorí sa podieľajú priamo na tvorbe stránok tak, ako to je v iných už etablovaných odboroch ľudskej činnosti fyzickej i duševnej. Existujú totiž prvky, ktorých správanie je tak spoločné pre väčšinu sídiel v internete, že sa dajú prehlásiť za akýsi princíp, ktorého dodržaním sa zabezpečí pohodlie používateľa. Na druhú stranu, tieto autority by mali možnosť rámec týchto princípov prekračovať a so širokou základňou testovacích tímov produkovať výstupy použiteľné v nových súvislostiach.

Rozsah vedomostí

Pri bádaní po informáciách použiteľných ako zdroj pre teóriu webového dizajnu v akademickej oblasti som narazil na iniciatívu W3 so skráteným názvom OWEA (ang. Open Web Education Alliance). Tieto iniciatívy sú pomerne mladé a siahajú do druhej polovice prvého desaťročia dvadsiatehoprvého storočia. Po prehľadaní, čo sa zhruba v ktorom dokumente nachádza, som dospel k záveru, že najzaujímavejším je počin od Webstandars.org: WaSP InterACT. Tak si tento počin priblížme, pretože jednak sa dá na ňom participovať a jednak sa dá prevziať a podľa neho vyučovať.

InterAct štruktúra

Štruktúra InterAct

Dokument je rozdelený do šiestich veľkých celkov:

 1. Základy;
 2. Vývoj na strane výstupu (ang. front-end development);
 3. Dizajn;
 4. Používateľ;
 5. Vývoj na strane servera;
 6. Prax.

Každý celok je ďalej rozdelený na sekcie, kde každá z nich obsahuje:

 1. Prehľad;
 2. Kompetencie a metódy ich hodnotenia;
 3. Úlohy;
 4. Testové otázky;
 5. Zdroje;
 6. Edukačné jedno- až dvojtýždňové moduly, ktoré sú súčasťou už existujúcich vzdelávacích kurzov;
 7. Spoluautori.

Každá sekcia je rozdelená do kurzov. Niektoré už sú napísané a rozvíjajú sa, niektoré ešte neuzreli svetlo sveta, no sú v procese tvorby. Samozrejme je možnosť zapojiť sa a nečakať, kým to urobia iní.

Prečo o tom píšem? Pretože si myslím, že ak chce škola začať vyučovať webový dizajn, malo by sa začať práve na tomto mieste. Nemusí sa vymýšľať nič nové, koleso už bolo vynájdené. Už by záležalo od použitia a od zamerania. Následok by bol taký, že človek, ktorý počuje a osvojí si túto teóriu, by zo školy odchádzal s vedomosťou, že webový dizajn má isté obmedzenia, isté pravidlá a nemožno žiadať od webových tvorcov všemožné, keď sa to nehodí.

Možno na niekoho tieto slová znejú príliš optimisticky, to musím aj potvrdiť. No počítajú s dlhotrvajúcim procesom. Museli by to postupne prijímať jednotlivé školy a inštitúcie, a na základe toho budovať teóriu i prax všetky stupne edukačného procesu.

Zoznam škôl venujúcich sa aj dizajnu je relatívne malý, no bolo by zaujímavé, keby odbor webový dizajn vznikol. Osobne by som chcel vidieť výstupy. Začiatky by určite boli náročné a pomalé, pretože ľudí, ktorí by boli ochotní vyučovať, by bolo málo. Dôvody asi nemusím vysvetľovať. Myslím si však, že by sa vykonala služba celej spoločnosti, keby o webovom dizajne vedel aspoň jeden človek, ktorý nepôsobí priamo v tejto oblasti.

Zoznam škôl, ktoré prijali dokument InterACT je zatiaľ značne úzky, no dovolím si tvrdiť, že časom sa bude rozširovať. Ak nebude prijatý tento konkrétny dokument, bude to iný, ale nijakým spôsobom sa od seba výrazne nevzdialia, pretože zaoberať sa budú vždy tým istým problémom.

Jeden dôvod, prečo

Jeden jediný dôvod, prečo apelujem na prijatie tohto dokumentu je vzdelanie. Vedieť rozlíšiť od seba umelecký smer a dizajnový smer vyžaduje vzdelanie. Kým umelecký je prijateľný jednotlivcom relatívne jednoducho, dizajnový smer vyžaduje zapojenie intelektu: „je to dobrá typografia?“, „farby zodpovedajú funkcii?“, „je vyhľadávanie na správnom mieste, aby ho používateľ hneď našiel?“. Aby sa dizajn jednotlivcovi páčil, musí byť v tomto smere vzdelaný. Aby vedel, ktorý pohľad na vec zvoliť: dizajnový či umelecký, musí poznať pravidlá pre vytvorenie ako umeleckého diela, tak i predmetu založeného čisto na pravidlách dobrého dizajnu. Musí zároveň poznať, či autor webového sídla chce predať umelecké dielo, alebo dizajnérsku prepracovanosť. Kým umelecké cítenie sa do istej miery vštepuje v školách od estetickej výchovy až po komplexné študijné odbory, dizajn má zastúpenie na školách až neskôr (odborné, vyššie a vysoké). Webový dizajn zastúpenie nemá.

Umelecké smerovanie webového sídla je častokrát to, čomu hovoríme dizajn deväťdesiatych rokov, pretože sa vytvárajú rôzne formy obsahu ako to majiteľ cíti. Niečo ako záhradní trpaslíci: z pohľadu dizajnu nemajú miesto, z pohľadu umeleckého precítenia záhradky svoje miesto stále nachádzajú. Je to vec pohľadu, no ten dizajnérsky často chýba. Tieto trpasličie analógie hovorím z hľadiska webového. Obidva pohľady na vec sú dobré a vhodné, aby sa dosiahlo maximálneho vyváženia produktu v závislosti od funkcií, aké má ponúkať.

Peter Druska Peter Druska

Vyše 13 rokov som robil CSS/HTML šablóny webových sídiel ako Pokec.sk, Azet.sk a iných. Robil som vlastné iOS appky, neskôr som prešiel programovať najskôr do Starbug.eu, neskôr do Inloop.eu. Pomedzi to som učil chvíľu na gymnáziu, no odišiel som, pretože som bol myslením nekompatibilný. Po inloope som prešiel do firmy become.sk, kde mám za úlohu vybudovať oddelenie mobilného vývoja. Tomu sa teraz venujem naplno, popri tom robím aj vývoj pre iOS. Tu sme založili značku Bedots.eu.


Hodnoť článok:
1 0

0 komentárov k článku:

Komentovať môžu iba prihlásení

Zaregistruj sa cez bezplatnú registráciu alebo použi login cez Facebook (FB Connect)

Prihlás sa tu, ak už máš profil na Zajtra.sk:


Zabudol som heslo

Zajtra.sk > Dizajn > Grafika > Modelovanie webového sídla - akademická obec


Kritika

Vieš ako robiť veci lepšie? Pomôž našim odvážnejším členom a skritizuj im projekty!

Reklama

Seriály zo Zajtra.sk

Reklama