spájame
slovenskú
IT komunitu
pridaj sa
Registrácia · Login

Michal Obeda 14.11.2014
Hodnoť článok:
0 0

Súťaž o vytvorenie loga pre ombudsmanku

Kancelária verejného ochrancu práv vyhlasuje súťaž na logo a grafiku komunikácie pre verejnú ochrankyňu práv

Cieľ súťaže
Cieľom súťaže je vytvorenie loga a grafiky komunikácie verejnej ochrankyne práv, ktoré budú odrážať hlavné poslanie ombudsmana – ochrana základných práv a slobôd. Nová grafika komunikácie má slúžiť na prezentovanie verejného ochrancu práv a kancelárie v jednotnej a ľahko identifikovateľnej podobe.

Predmet súťaže
Predmetom súťaže je logo s textom: verejný ochranca práv (anglicky: Public Defender of Rights), a tiež celková grafika komunikácie (font, základné farby, grafické prvky), ktorá sa bude používať na propagačných tlačených materiáloch, hlavičkovom papieri, darčekových predmetoch, webovej stránke, na sociálnych sieťach a ďalšom grafickom spracovaní komunikácie verejnej ochrankyne práv a kancelárie s verejnosťou. Text „verejný ochranca práv“ bude umiestnený mimo grafickej časti loga.

Podmienky súťaže
Do súťaže sa môže zapojiť jednotlivec ako fyzická osoba, ktorý má viac ako 18 rokov.

Do súťaže budú zaradené návrhy autorov, ktoré budú spĺňať potrebné formálne náležitosti.

Autor vybraného návrhu sa zaväzuje spolupracovať s kanceláriou na zavedení loga a jednotlivých vizuálnych prvkov do komunikácie Kancelárie verejného ochrancu práv.

K prihláške musí súhlasiť so spracovaním osobných údajov, s podmienkami súťaže a spôsobom prezentácie.

Vyhlasovateľ súťaže vylúči tie návrhy, ktorých logo a vizuálna komunikácia bude hanlivá, diskriminačná, rasistická alebo inak porušujúca platné zákony SR.

Kancelária verejného ochrancu práv neposkytuje právnu ochranu ani poistenie originality návrhov.

Kancelária sa zaväzuje nepoužívať nevybrané návrhy loga a grafiky komunikácie.
Podklady a podmienky k návrhu loga a prvkov grafickej komunikácie, ktoré sa pripájajú k prihláške:
grafické návrhy odovzdané v elektronickej podobe v týchto formátoch (jpg/ png/gif/tif, pdf),
príklady aplikácie loga a grafických prvkov komunikácie sa vyžadujú na: hlavička dokumentu A4, cover fotke na Facebooku a Twitteri, ľubovoľnom návrhu pozvánky, tlačovej správe a plagáte na podujatie verejnej ochrankyne práv.
návrh vyhotovený v najmenšom a najväčšom autorom odporúčanom formáte (rozmery napríklad na vizitku a plagát),
v dvoch prevedeniach: farebnom a monochromatickom na bielom podklade,
font by mal byť použiteľný v rôznych grafických programoch,
použité farby by mali byť definované vzorkovníkom PANTONE v stupnici CMYK, RGB, HTML, RAL.

Atribúty, ktoré by malo logo a prvky grafiky komunikácie spĺňať
jednoduchá a čitateľná forma,
ľahká identifikácia a zapamätateľnosť,
logo a grafika komunikácie by mali byť moderné, dynamické a vizuálne atraktívne,
návrh musí byť originálnym dielom autora,
logo by malo komunikovať hlavný cieľ, ktorým je ochrana základných práv a slobôd občanov,
neporušovanie autorských práv.

Povinné údaje v prihlasovacom formulári Prihláška VOP.doc

základné osobné údaje,
súhlas so zverejnením návrhu loga,
súhlas so spracovaním osobných údajov,
súhlas s bezplatným používaním, zmenami a nakladaním s logom a vizuálnou komunikáciou bez časového obmedzenia.

Porota a hodnotenie
Víťazný návrh vyjde z trojkolového výberového procesu.
V prvom kole porotcovia udelia návrhom, ktoré splnia formálne ako aj obsahové požiadavky, počet bodov v rozsahu od 0 do 10.
Do druhého kola hlasovania postúpi 5 návrhov s najvyšším bodovým súčtom od všetkých porotcov. Týchto päť návrhov následne porotcovia zoradia na stupnici 1 až 5 (1-najlepší až 5 najhorší). 
Z troch najlepších návrhov, ktoré vzídu z druhého kola hlasovania, si verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová vyberie víťazný návrh podľa odporúčania poroty.
Vyhlasovateľ si vyhradzujú právo zrušiť súťaž bez odškodnenia účastníkov súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť víťazný návrh.

Porota svoju prácu začne bezprostredne po uzávierke súťaže a návrhy vyhodnotí do 7 dní od uzávierky súťaže.

Členovia poroty a ich rodinní príslušníci sa nesmú zapojiť do súťaže.

Členovia poroty:
Peter Hajdin, spoluzakladateľ reklamnej agentúry Komplot
Martin Jenča, kreatívny riaditeľ štúdia Milk
Ľudmila Kolesárová, marketingová riaditeľka, Dobrý anjel
Pavel Horňák, vedúci Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty UK
Michal Pastier, riaditeľ The Big Name Theory
Dominika Žáková, Galéria Dunaj a ja
Marián Török, vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv

Kritéria hodnotenia:
originalita návrhu, zrozumiteľnosť a ľahká zapamätateľnosť, vizuálna atraktívnosť, dodržanie formálnych kritérií, funkčnosť: názorná komunikácia ochrany základných práv a slobôd ľudí.

Kto sa môže prihlásiť
Prihlásiť sa môžu študenti, absolventi grafických oborov, profesionálni grafickí dizajnéri ale aj grafici amatéri.

Spôsob prihlásenia
Okrem návrhu loga a grafiky komunikácie je potrebné poslať aj prihlasovací formulár a link na externé úložisko s návrhmi na adresu: tlacove@vop.gov.sk. Do súťaže budú zaradené návrhy, ktoré autori dodajú do dátumu uzávierky súťaže na externé úložisko.

Harmonogram súťaže a uzávierka

Súťaž začína jej zverejnením na webovej stránke verejného ochrancu práv a končí dňa 3. decembra. Súťažné návrhy je potrebné odovzdať do 3. decembra do 24:00.

Odmena pre autora
Autor víťazného návrhu získa darčekové poukážky v hodnote 300 eur na nákup v obchodných prevádzkach po celom Slovensku.

Zverejnenie výsledkov súťaže:
Kancelária bude kontaktovať autorov súťažných návrhov, ktorí postúpili do tretieho kola.
Výsledky súťaže budú zverejnené na webe v priebehu prvých dvoch decembrových týždňov.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa bude konať v priestoroch Kancelárie verejného ochrancu práv.

Kontaktná osoba:
Ján Glovičko, poradca pre médiá a komunikáciu
Kancelária verejného ochrancu práv
jan.glovicko@vop.gov.sk
+421 911 707 122

Michal Obeda Michal Obeda

too much to write ...


Hodnoť článok:
0 0

1 komentár k článku:

Komentovať môžu iba prihlásení

Zaregistruj sa cez bezplatnú registráciu alebo použi login cez Facebook (FB Connect)

Prihlás sa tu, ak už máš profil na Zajtra.sk:


Zabudol som heslo

0 0 rula 19.11.2014 11:10:46
za "gastrace" mozno ano, ale za darcekove poukazky urcite nie :)
Zajtra.sk > Dizajn > Grafika > Súťaž o vytvorenie loga pre ombudsmanku


Kritika

Vieš ako robiť veci lepšie? Pomôž našim odvážnejším členom a skritizuj im projekty!

Reklama

Seriály zo Zajtra.sk

Reklama