spájame
slovenskú
IT komunitu
pridaj sa
Registrácia · Login

Peter Druska 2.6.2011
Hodnoť článok:
0 0

Zalamovanie slov na webovej stránke

V článku o <a href="http://www.zajtra.sk/design/webovy-dizajn-vs-tlac-prvky-tlacoveho-dizajnu-nepatria-web/108-clanok.html">webových chybách zdedených z tlače</a> som spomínal zalamovanie textu. S Tomášom Abaffym sme viedli potom krátky dialóg, že či používať entitu ­ medzi slabikami v textoch, lebo vraj (Tomáš vraví) Google potom bude indexovať slabiky, nie celé slová a vety.

Podľa toho by mala možnosť vyhľadať daný web utrpieť. Tak som sa rozhodol urobiť praktický test, ktorý mal dokázať moje tvrdenie, že indexované budú celé slová.

HTML

Vytvoril som unikátny obsah, s unikátnym príbehom, ktorý sa nikde v internete nenachádza. Išlo mi hlavne o mená, ktoré sa v príbehu vyskytujú ako hlavné postavy.

<h1>Šu&shy;čľá&shy;va a jej pria&shy;te&shy;lia</h1>

<p>
Kto bo&shy;la Šu&shy;čľá&shy;va? O&shy;by&shy;čaj&shy;né diev&shy;ča z de&shy;di&shy;ny. Jej je&shy;di&shy;nou ka&shy;ma&shy;rát&shy;kou bo&shy;la Ňú&shy;nia. V je&shy;den u&shy;pr&shy;ša&shy;ný ja&shy;nu&shy;ár&shy;ový deň sa vy&shy;bra&shy;li na vyš&shy;ný ko&shy;niec chy&shy;tať ža&shy;by. Raz dar&shy;mo im sta&shy;ré ma&shy;te&shy;re ho&shy;vo&shy;ri&shy;li, že v tú do&shy;bu žiab niet. Šli.
</p>

<p>
Po de&shy;sia&shy;tich mi&shy;nú&shy;tach chô&shy;dze do&shy;ra&shy;zi&shy;li na mies&shy;to. Na ich pre&shy;kva&shy;pe&shy;nie ža&shy;by kŕ&shy;ka&shy;li, že s dy&shy;chom ne&shy;sta&shy;či&shy;li.
</p>

<p>
Ňú&shy;nia ho&shy;vo&shy;rí: „poz&shy;ri, Šú&shy;čľa&shy;va, koľ&shy;ko žiab, poď&shy;me boz&shy;ká&shy;vať“. „Ve&shy;ru, diev&shy;ka mo&shy;ja,“ poď&shy;me. Tak boz&shy;ká&shy;va&shy;li jed&shy;nu ža&shy;bu za dru&shy;hou.
</p>

Vymyslel som si príbeh o dvoch kamarátkach, Šučľáve a Ňúnii. Zaindexoval som ho do Google (iné vyhľadávače som netestoval) a čakal. Dlho sa nič nedialo, pretože na stránku nikto neodkazoval. Nič sa teda nedalo nájsť. Už som si myslel, že test skončí neúspechom, že tento článok bude negatívne ladený z mojej strany a korektnej typografie zarovnávania textu do bloku sa nedočkáme.

Preto som sa rozhodol pridať smerom na tento obsah odkaz do stránky meninového kalendára s novými slovenskými menami (jeho pôvod môžem vysvetliť záujemcom e-mailom).

Stačilo chvíľu počkať a výsledky sa dostavili. Moje tvrdenie bolo dokázané: Google indexuje celé slová aj napriek tomu, že v HTML sú rozdelené entitou &shy;.

Implikácie

Toto zistenie má zaujímavé dôsledky. V prvom rade to umožňuje vyrobiť nástroj na úpravu textu, ktorý by medzi každé dve slabiky v slovách podľa definovaného slovníka pridával túto entitu a umožnil by tak používanie CSS definície text-align:justify. Teda text by sa dal zarovnávať do bloku bez toho, aby v ňom vznikali nepríjemné rieky bielych znakov. Úzke stĺpiky by zrazu dostali úplne iný rozmer a dali by sa na webe čítať. Tento nástroj by pokojne mohol upravovať text na výstupe, resp. by sa dal implementovať do textových editorov vo webových CMS. Tvorca by len zvolil jazyk a podľa neho by sa slovo lámalo. Viem, môžete namietať v prípade, že v článku sú aj anglické slová, nemecké, latinské… Riešenia sa dá nájsť a popisovať to nebudem.

V druhom prípade to umožní vytvoriť kvalitný slovník slabík (slov rozdelených na slabiky) v slovenskom jazyku. Viem si predstaviť, že by to nebola jednoduchá práca a sám si neviem predstaviť, ako by sa to realizovalo. No bolo by to skvelé.

V treťom prípade to znamená, že ak si dá autor webového sídla zameraného na textové poskytovanie informácií dostatočne záležať na typografii, môže vzniknúť hodnotné dielo aj bez takéhoto nástroja. Určite sa to oplatí.
.

Peter Druska Peter Druska

Vyše 13 rokov som robil CSS/HTML šablóny webových sídiel ako Pokec.sk, Azet.sk a iných. Robil som vlastné iOS appky, neskôr som prešiel programovať najskôr do Starbug.eu, neskôr do Inloop.eu. Pomedzi to som učil chvíľu na gymnáziu, no odišiel som, pretože som bol myslením nekompatibilný. Po inloope som prešiel do firmy become.sk, kde mám za úlohu vybudovať oddelenie mobilného vývoja. Tomu sa teraz venujem naplno, popri tom robím aj vývoj pre iOS. Tu sme založili značku Bedots.eu.


Hodnoť článok:
0 0

4 komentáre k článku:

Komentovať môžu iba prihlásení

Zaregistruj sa cez bezplatnú registráciu alebo použi login cez Facebook (FB Connect)

Prihlás sa tu, ak už máš profil na Zajtra.sk:


Zabudol som heslo

0 0 Martin Kopta (fb) 6.6.2011 00:00:00
K Hyphenatoru potom ještě přihodit úpravu šířky mezislovních mezer, přidat zavěšenou interpunkci, a je vystaráno. Proč tohle není přímo v prohlížečích už dávno?

http://www.dirigibleflightcraft.com/kindle/
0 0 Daniel Maslo (fb) 3.6.2011 00:00:00
o takovém JS/PHP text procesoru přemýšlím už dlouho...
0 0 Márius Rak (fb) 2.6.2011 00:00:00
Minulý rok som mal možnosť sledovať obhajoby SOČiek v KE. Jeden súťažiaci mal projekt, ktorý robil práve toto: rozdeľoval slova na slabiky. Vravel, že už existujú dva takéto nástroje, ale sú strašne pomalé, on dosahoval nejaké megarýchle výsledky a myslím(na 90%), že to bolo robené v PHP. Bohužiaľ neviem ani ako sa volal súťažiaci ani jeho projekt. No už nástroj existuje :)
Zajtra.sk > > Zalamovanie slov na webovej stránke


Kritika

Vieš ako robiť veci lepšie? Pomôž našim odvážnejším členom a skritizuj im projekty!

Reklama

Seriály zo Zajtra.sk

Reklama